اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

خرپشته

در روش استاتیکی معادل، اگر وزن آن کمتر از 25 درصد وزن بام باشد، نیروی زلزله را به طبقه بام وارد نمی کنیم اما در روش طیفی، وزن موثر لرزه ای خرپشته نیز لحاظ می شود و نیاز به اضافه کردن وزن خرپشته تحت الگوی بار Mass به چهار ستون اطراف نیست. از آنجا که در همپایه سازی برش پایه ها به برش پایه استاتیکی نیاز داریم، بهتر است وزن خرپشته را تحت الگوی بار Mass مطابق توضیحات قبلی به چهار ستون اطراف وارد کرده و برش پایه استاتیکی را برداشت کنیم.

سپس بار Mass که به چهار ستون اطراف وارد شده، حذف و سازه را مجددا آنالیز می کنیم. اگر در تحلیل طیفی وزن خرپشته که تحت الگوی بار Mass اعمال شده، حذف نکنیم، سازه را دست بالاتر طراحی کرده ایم که مطلوب نیست.دو حالت مطرح شده در زمینه نحوه برخورد با خرپشته در طراحی سازه ها در نرم افزار ETABS را می توان به تفصیل، به صورت زیر عنوان کرد:

حالت اول

در حالت اول چون خرپشته یک طبقه مجزاست، صرف نظر از تحلیل استاتیکی یا دینامیکی، خرپشته، مدل شده و نیروی زلزله استاتیکی تا تراز خرپشته توزیع می شود. چون مبنای همپایه سازی برش پایه دینامیکی، مقدار برش پایه استاتیکی به دست آمده از محاسبات نرم افزار است، تنظیمات صحیح برای برش پایه استاتیکی نیز دارای اهمیت است، مگر اینکه محاسبه برش پایه استاتیکی به صورت دستی انجام شود. چون در محاسبه جرم لرزه ای خرپشته، نیمی از وزن دیوار زیر خرپشته نادیده گرفته می شود این بار به صورت بار اصلاح جرم به خرپشته اعمال می گردد.

همچنین به طبقه بام نیز باید بار اصلاح جرم به اندازه نصف وزن تیغه های طبقه زیر بام و نصف وزن دیوارهای پیرامونی (و هر دیوار دیگری که شرایط تبدیل بار آن به بار گسترده معادل را ندارد) اعمال شود. در مورد تیرهای زیر خرپشته در تراز بام، این بار معادل سازی بر اساس نصف اختلاف وزن دیوارهای رو و زیر آنها اعمال می شود. اگر ارتفاع دیوار زیر خرپشته با ارتفاع دیوار طبقه پایین بام یکسان باشد عملا مقدار این بار معادل سازی برابر صفر است.

حالت دوم

در حالت دوم که خرپشته جرم لرزه ای کمتر از 25 درصد جرم لرزه ای بام دارد و جزء طبقات محسوب نمی شود، می توان به شکل زیر عمل کرد: توزیع نیروی زلزله می تواند تا طبقه بام یا در جهت اطمینان تا خرپشته انجام شود. اگر توزیع نیرو تا طبقه بام انجام گیرد، می توان خرپشته را مدل نکرد اما در این صورت باید وزن آن را به صورت بارهای نقطه ای یا خطی و یا ترکیبی از آنها به طبقه بام اعمال کرد. در این صورت، نیازی به اعمال بار اصلاح جرم مربوط به خرپشته نیست. در هر صورت، چه خرپشته مدل شود و چه نشود، بار اصلاح جرم ناشی از نصف وزن تیغه ها و دیوارهای طبقه زیر بام باید به طبقه بام اضافه شود.

اگر خرپشته مدل شود و توزیع نیروی زلزله تا تراز بام باشد، باید بخشی از وزن خرپشته که مستقیما به بام اعمال نمی شود (ناشی از بار مرده و درصد موثر بار زنده یا برف وارد بر خرپشته) به صورت بار اصلاح جرم به طبقه بام به طرز مناسبی اعمال شود. اگر خرپشته مدل شود و توزیع نیروی زلزله در جهت اطمینان تا خرپشته باشد، می توان از اعمال بار اصلاح جرم به آن صرف نظر کرد اما در هر صورت بار اصلاح جرم باید به طبقه بام اعمال شود. این بار برابر نصف کل بار دیوارها و تیغه های زیر طبقه بام است و به خاطر اعمال تمام بار دیوار خرپشته به بام، چیزی از این بار اصلاح جرم کاسته نمی شود.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>