اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص


خاک


آزمون صحرایی دانهول خاک

آزمون درون چاهی دانهول یکی از آزمون های صحرایی خاک با هدف شناسایی لایه بندی خاک و مقاومت آ نها است. اساس آزمون لرزه نگاری درون گمانه ای دانهول بر مبنای اندازه گیری سرعت انتشار امواج فشاری و برشی و استفاده از آن برای تفکیک لایه ها و تخمین پارامترهای دینامیکی خاک است.

در این آزمون، منبع ارتعاش در سطح زمین و ژئوفون ها درون گمانه قرار می گیرند و با ایجاد ارتعاش در سطح زمین و دریافت امواج در اعماق مختلف، با توجه به زمان و فاصله طی شده توسط موج های ارتعاشی، سرعت آنها در اعماق مختلف قابل محاسبه خواهد بود. با توجه به تغییرات سرعت موج در خاک هایی با جنس مختلف، امکان شناسایی لایه بندی، جنس خاک و نیز تخمین پارامترهای خاک وجود دارد.

آزمون لوژان

آزمون لوژان، رایج ترین روش تعیین نفوذپذیری در محیط های سنگی درزه دار است که به وسیله لوژان در سال 1933 میلادی ابداع شده است. یک لوژان، آب خوری یک لیتر در دقیقه برای قطعه ای از گمانه به طول یک متر تحت فشار سیال 10 بار است. در آزمون صحرایی خاک لوژان، بعد از حفاری گمانه، شستسوی آب و نصب پکرها، قطعه مورد نظر به مدت 10 دقیقه از آب اشباع می گردد.

سپس فشار موردنظر برای آزمون در 5 یا 7 گام به قطعه اعمال و هر 5 دقیقه میزان خورند آب (جذب آب) ثبت می شود. اگر اختلاف بین دو قرائت از 10 درصد کمتر شود، آزمون لوژان در آن قطعه (گام یا مرحله) تمام شده تلقی شده و اعمال فشار گام بعدی، شروع می شود. در نهایت با داشتن نتایج فشار و خورند، ضمن مشخص شدن رفتار محیط در مقابل فشار آب، عدد لوژان که نمایانگر نفوذپذیری توده های سنگی درزه دار است، حاصل می شود.

آزمون صحرایی لوفران خاک

آزمون لوفران روش صحرایی تعیین نفوذپذیری توده های خاک است که به سه شکل آزمون ایستایی ثابت، سطح آب افتان و سطح آب خیزان، بر اساس شرایط محیطی انجام می گیرد. هر یک از این روش ها به دو روش نقطه ای برای تعیین نفوذپذیری قائم و قطعه ای برای تعیین نفوذ پذیری افقی تقسیم می شوند. در این روش ها بر اساس میزان نفوذ یا تراوش آب در گمانه، با روش ها و روابط مربوطه، میزان نفوذپذیری خاک در جهت افقی یا قائم اندازه گیری می شود.

آزمون صحرایی نفوذ استاندارد خاک

آزمون صحرایی نفوذ استاندارد به دلیل کاربرد مستقیم یا غیرمستقیم نتایج آن، در ارزیابی رفتار خاک ها در مقابل پدیده های مختلف ژئوتکنیکی، تعیین پارامترهای خاک و استفاده در تعیین ظرفیت باربری پی ها با در نظر گرفتن ملاحظات نشست، یکی از متداول ترین آزمون های صحرایی است.این آزمون بر سقوط یک وزنه از ارتفاع مشخص بر یک میله استوانه ای شکل نمونه گیر استوار است.

آزمون پرسیومتری یا فشارسنجی

آزمون پرسیومتری براساس قرار دادن یک غشای استوانه ای شکل تحت فشار سیال درون یک گمانه استوار است.در آزمون صحرایی خاک پرسیومتری حین افزایش فشار سیال و در نتیجه افزایش حجم غشا و حفره، تغییرات حجم و فشار اندازه گیری شده و ثبت می شود. آزمون پرسیومتر به علت برخورداری از پشتوانه علمی و تئوریک محکم نسبت به سایر آزمون های صحرایی خاک، کارایی در اعماق زیاد و قابلیت کسب اطلاعات کمی فراوان در مورد رفتار خاک در حال حاضر به عنوان معتبرترین آزمون صحرایی مکانیک خاک محسوب می شود.

آزمون بارگذاری صفحه، روشی صحرایی برای تعیین ظرفیت باربری خاک، ارزیابی میزان تراکم پذیری و محاسبه مدول عکس العمل بستر در برابر بارهای وارده است.در آزمون بارگذاری صفحه یک صفحه فلزی تحت بار قائم قرار گرفته و میزان نشست آن ثبت می گردد. شرایط این صفحه نظیر یک پی منفرد است، بنابراین می توان نتایج آن را با اعمال ضرایبی برای محاسبه میزان نشست پی های سطحی بکار گرفت.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>