اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

انواع سیگنال ها از دیدگاه ویژگی:
انواع سیگنال ها را می توان به دسته های مختلفی دسته بندی کرد که هر یک از آن ها ویژگی های مهمی دارند.

الکترونیک28

این دسته ها، انواع مقابل خود را نیز دارند. برای مثال، در مقابل سیگنال پیوسته، سیگنال گسسته قرار می گیرد. یک سیگنال را می توان در چند دسته تعریف کرد. در ادامه، این دسته ها را بیان می کنیم.

سیگنال های پیوسته و گسسته:
سیگنال های پیوسته سیگنال هایی هستند که در آن ها مقدار سیگنال در هر بازه زمانی تعریف شده است. سیگنال های پایه ای که در بالا معرفی کردیم، پیوسته هستند.

سیگنال های گسسته سیگنال هایی هستند که مقدار آن ها فقط در لحظات گسسته ای از زمان تعریف شده است؛ برای مثال، در هر یک ثانیه. نمودار یک سیگنال گسسته چیزی شبیه شکل زیر است.

سیگنال گسسته زمان (بردارهای قرمز) و سیگنال پیوسته زمان (خط خاکستری)

برای تفسیر و ترجمه بین سیگنال های پیوسته و گسسته ریاضیات مهمی وجود دارد. اغلب، در تحلیل سیگنال، از نمونه برداری برای تبدیل سیگنال های پیوسته به سیگنال های گسسته استفاده می شود.

تغییر دامنه سیگنال، مانند موارد تبدیل از پیوسته به گسسته، اغلب در پردازش سیگنال مورد استفاده قرار می گیرد.

سیگنال های قطعی و غیرقطعی:
سیگنال های قطعی سیگنال هایی هستند که در هر لحظه از زمان، مقدار آن ها نامعینی ندارد. هر سیگنالی را که بتوان با یک فرمول ریاضی، مانند تابع پله واحد، بیان کرد، قطعی است.

سیگنال های غیرقطعی یا تصادفی یک عنصر تصادفی در مقدار خود دارند و به همین دلیل نمی توان آن ها را به خوبی با یک فرمول ریاضیاتی تعریف کرد. این سیگنال ها را با استفاده از فرمول های آماری مدل می کنند.

سیگنال های زوج و فرد:
یک سیگنال زوج است، اگر در رابطه f(t)=f(−t) صدق کند. به عبارت دیگر، توابع زوج نسبت به محور y متقارن هستند.

یک سیگنال فرد است، اگر در رابطه f(t)=-f(-t) صدق کند. به عبارت دیگر، سیگنال فرد نسبت به مبداء مختصات متقارن است. برای مثال، cos(t) یک سیگنال زوج و sin(t) یک سیگنال فرد است.

یک سیگنال می تواند زوج یا فرد باشد یا مانند اغلب سیگنال ها هیچ کدام از این ها نباشد.

سیگنال زوج

سیگنال فرد

سیگنال های دوره ای و نادوره ای:
یک سیگنال دوره ای یا متناوب است، اگر در معادلهf(t)=f(t+T) صدق کند، که در آن، T دوره زمانی پایه است.

به بیان دیگر، اگر سیگنالf(t) در هر T از زمان تکرار شود، دوره ای است. اما یک سیگنال نادوره ای تکرار نمی شود. یک مثال از یک سیگنال دوره ای، هر سیگنال سینوسی، مانندcos(t) و مثال از سیگنال نادوره ای ضربه واحد است.

سیگنال های حقیقی و موهومی:
یک سیگنال حقیقی است، اگر مقدار هر نقطه از آن در زمان، صددرصد حقیقی و بخش موهومی آن صفر باشد. به طور مشابه، یک سیگنال موهومی است، اگر مقدار آن در هر نقطه از زمان، تنها موهومی باشد.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>