اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی

دانلود زینگ
خانه اپلیکیشن زینگ سامانه صادرات و واردات فروشگاه خدمات اطلاعاتی
خدمات جانبی
تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

دانلود زینگ

جستجو
عضویت در سامانه صادرات، واردات، تجارت
گروه بازرگانی هومان پویان

مولتی ویبراتور مونواستابل با گیت NOT:
همانند مونواستابل گیت NAND بالا، می توان یک مدار زمان بندی مونواستابل ساده دیگر را ایجاد کرد که دنباله زمانی خود را از لبه بالا رونده پالس شروع کند.

مدار16

چنین مداری، با استفاده از گیت های NOT، گیت های NAND و گیت های NOR ایجاد می شود. شکل بالا مولتی ویبراتور مونواستابل با گیت NOT را نشان می دهد که مطابق شکل بالا به یکدیگر متصل شده اند.

همانند مدار گیت NAND بالا، ورودی تریگر T ابتدا در حالت HIGH قرار دارد و در نتیجه خروجی گیت NOT در سطح LOW یا صفر منطقی است.

مقاومت زمان بندیRTو خازن زمان بندیCT به صورت موازی با یکدیگر به ورودی گیت NOT دوم متصل شده اند. چون ورودی به گیت دوم سطح صفر دارد، در نتیجه خروجیQ در سطح یک منطقی یا HIGH قرار می گیرد.

زمانی که یک پالس سطح صفر به ورودی تریگر T گیت NOT اول وارد شود، تغییر حالت می دهد و خروجی سطح یک منطقی تولید می کند.

دیود این سطح ولتاژ یک منطقی را به شبکه زمان بندی RC منتقل می کند. ولتاژ در طول خازنCT سریعا به سطح ولتاژ جدید افزایش می یابد. این ولتاژ به ورودی گیت NOT دوم نیز می رسد.

حال یک ولتاژ سطح صفر منطقی در خروجیQ تولید می شود و مدار در این حالت شبه پایدار باقی می ماند تا زمانی که پالس تریگر ورودی اعمالی در سطح LOW قرار داشته باشد.

زمانی که پالس تریگر به سطح HIGH باز گردد، خروجی گیت NOT اول به سطح صفر منطقی باز می گردد و خازنCT که کاملا شارژ شده است، خود را از طریق مقاومتRT که به صورت موازی به آن متصل شده است دشارژ می کند.

هنگامی که ولتاژ دو سر خازن به مقدار زیر کمترین آستانه ورودی گیت NOT دوم افت کند، خروجی آن دوباره تغییر می کند و سطح منطقی یک در خروجیQ ایجاد می کند.

حال دیود در مدار از دشارژ شدن خازن زمان بندی از طریق خروجی گیت NOT اول جلوگیری می کند. بنابراین می توان گفت که ثابت زمانی در یک مدار مولتی ویبراتور مونواستابل توسط فرمول زیر به دست می آید:

T=0.8RC+Triggerinseconds

یکی از بزرگ ترین معایب مدار مولتی ویبراتور مونواستابل این است که زمان بین اعمال پالس تریگر بعدی باید از ثابت زمانی مدار RC بزرگ تر باشد.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>