اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی

دانلود زینگ
خانه اپلیکیشن زینگ سامانه صادرات و واردات فروشگاه خدمات اطلاعاتی
خدمات جانبی
تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

دانلود زینگ

جستجو
عضویت در سامانه صادرات، واردات، تجارت
گروه بازرگانی هومان پویان

خطای حالت ماندگار برای سیستم با فیدبک واحد:

الکترونیک21

نمودار بلوکی سیستم کنترل حلقه بسته زیر را در نظر بگیرید که فیدبک واحد منفی دارد.

الکترونیک18

در نمودار بلوکی بالا، R(s) تبدیل لاپلاس سیگنال ورودی مرجعr(t)، وC(s) تبدیل لاپلاس سیگنال خروجیc(t)است.

می دانیم که تابع تبدیل سیستم کنترل با فیدبک واحد منفی به صورت زیر است:


در نتیجه، خروجی سیستم برابر است با:


تابع تبدیل خطای سیستم نیز به صورت زیر است:


با جایگذاری خروجیC(s) در معادله خطای اخیر، داریم:

الکترونیک19

با استفاده از قضیه مقدار نهایی، مقدار خطای حالت ماندگار برابر است با:

جدول زیر، مقدار خطای حالت ماندگار و ثابت انتگرال را برای سیگنال های ورودی استاندارد مانند پله واحد، شیب واحد و سهمی واحد نشان می دهد.

الکترونیک20

که در آنKp، Kv و Ka به ترتیب، ثابت خطای موقعیت، ثابت خطای سرعت و ثابت خطای شتاب هستند. این ثابت ها، ثابت خطای استاتیکی نام دارند.

نکته 1: اگر هر یک از ورودی های بالا مقدار دامنه ای بیشتر از یک داشته باشد، خطای حالت ماندگار متناظر را در آن ضرب می کنیم.

نکته 2: نمی توان خطای حالت ماندگار را برای سیگنال ضربه واحد تعریف کرد، زیرا این سیگنال فقط در صفر تعریف شده است و نمی توان پاسخ را در زمان بی نهایت با آن مقایسه کرد.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>