اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی

دانلود زینگ
خانه اپلیکیشن زینگ سامانه صادرات و واردات فروشگاه خدمات اطلاعاتی
خدمات جانبی
تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

دانلود زینگ

جستجو
عضویت در سامانه صادرات، واردات، تجارت
گروه بازرگانی هومان پویان

تعریف جمع دو فازور در الکترونیک:
در برخی موارد (مثلا در مدارهای سری AC، که مولفه ها با یکدیگر هم فاز نیستند)، لازم است دو شکل موج متناوب سینوسی با یکدیگر جمع شود.

اندازه_گیری15

اگر مولفه ها هم فاز باشند (یعنی هیچ اختلاف فازی بین دو کمیت وجود نداشته باشد)، می توان مثل حالت DC، دو بردار را به صورت جبری جمع کرد. برای مثال، اگر دو ولتاژ 50 ولت و 25 ولت با یکدیگر، هم فاز باشند، برآیند این دو بردار، برابر 75 ولت خواهد شد.

اگر دو موج هم فاز نباشند (یعنی بردارهای آنها جهت یا نقاط شروع متفاوتی داشته باشد)، باید هنگام جمع دو فازور زاویه بین آن دو را در نظر گرفت.

فازور منتجه یا بردار برآیند، با استفاده از «قانون متوازی الاضلاع» (Parallelogram Law) محاسبه می شود. شکل زیر، دو شکل موج AC را نشان می دهد:

برآیند دو فازور

در این شکل دو فازور یکیV1 با اندازه ماکزیمم 20 ولت و دیگری V2 با اندازه ماکزیمم 30 ولت نشان داده شده است.

فرض می شود که فاز V1 از V2 به اندازه 60∘ تقدم دارد. ولتاژ کلی (VT) را می توان با رسم دیاگرام فازور و سپس رسم متوازی الاضلاع محاسبه کرد.

دو ضلع این متوازی الاضلاع، ولتاژهای V1 و V2 هستند.

به این ترتیب، مجموع دو فازور به آسانی با اندازه گیری طول قطر متوازی الاضلاع محاسبه می شود. به این قطر، «بردار برآیند» (Resultant Vector) نیز گفته می شود.

نقطه ضعف این روش این است که رسم دو فازور و مقیاس بندی آنها زمان بر است.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>