اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو

کلیه خودرو ها انسان را در معرض ارتعاش تمام بدن با شدت های مختلفی قرار می دهند. ارتعاش تمام بدن می تواند باعث سلب آسایش و ایجاد اختلالات اسکلتی- عضلانی در افرادی که با آن مواجه هستند، شود.

خودرو های سنگین معدن، با توجه به محیط کار و ظرفیت کاری آنها و اینکه خودرو های قدرتی هستند ارتعاش زیادی تولید می کنند و به تبع آن اپراتور های آنها نیز در مواجهه با این عامل زیان آور فیزیکی قرار می گیرند. هدف این مطالعه ارزیابی ارتعاش تمام بدن در رانندگان خودرو های سنگین معدن مجتمع گل گهر سیرجان می باشد.

روش بررسی:
این مطالعه از نوع مطالعات مقطعی و در خودروهای سنگین بخش معدن، مجتمع گل گهر سیرجان انجام گردید. در این مطالعه ارتعاش تمام بدن در 92 دستگاه از خودرو های معدن مطابق با الزامات استاندارد (1997)- 1- 2631ISO مورد بررسی قرار گرفتند. برای سنجش ارتعاش تمام بدن از دستگاه ارتعاش سنج مدل 958SVAN استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با نرم افزار 16SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها:
میانگین شتاب معادل کلی تمام بدن خودرو ها نشان داد که در خودرو های گریدر با 179/2 متر بر مجذور ثانیه و پس از آن بلدوزر ها با 738/1 متر بر مجذور ثانیه بیشترین مقدار ارتعاش را دارند.
خودرو های دریل با 479/0 متر بر مجذور ثانیه کمترین مقدار شتاب معادل کلی تمام بدن را در بین همه مدل ها دارا می باشند.
در مقایسه شتاب معادل کلی خودرو ها با استاندارد مربوطه، مشخص گردید که بجز دریل ها مقدار شتاب معادل کلی در همه خودرو ها بیش از استاندارد حد مراقبت 8 ساعته می باشد.

نتیجه گیری:
این مطالعه نشان داد ارتعاش در اکثر خودرو های سنگین معدن بسیار بیشتر از حد استاندارد و حتی از حد مراقبت نیز بالاتر بود. لذا با توجه به اثرات نامطلوب بهداشتی و فیزیولوژیکی در مواجهه با ارتعاش، اقدامات اصلاحی در خصوص سیستم تعلیق خودرو ها و وضعیت صندلی آنها و همچنین کنترل های مدیریتی برای رانندگان این خودرو ها ضروری می باشد.

نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>