اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی

دانلود زینگ
خانه اپلیکیشن زینگ سامانه صادرات و واردات فروشگاه خدمات اطلاعاتی
خدمات جانبی
تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

دانلود زینگ

جستجو
عضویت در سامانه صادرات، واردات، تجارت
گروه بازرگانی هومان پویان

حمل و نقل ایمن کالای پر خطر در هوا و هواپیما عنوان ضمیمه شماره 18 سازمان هواپیمای کشوری Annex 18)) می باشد.

کالای پر خطر" Dangerous goods" طبق انکس 18 عبارت است از هر نوع کالا و ماده ای که دارای ریسک خطر برای سلامتی، ایمنی، دارایی یا محیط باشد و درلیست کالاهای پر خطر قواعد فنی (Doc 9284) ذکر شده و یا بر اساس این قواعد طبقه بندی شده باشد.

طبقه بندی مواد و کالاهای خطرناک بایستی بر اساس قواعد فنی" Technical Instructions " یعنی سند ضمیمه شماره 9284 سازمان بین المللی هوانوردی کشوری باشد و جزئیات معین شده برای طبقه بندی مواد خطرناک در Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284) ذکر شده است ودر این طبقه بندی، خطرات بالقوه و مرتبط با حمل و نقل کالاهای پر خطر در هوا براساس توصیه های کمیته صادرات و نقل و انتقال کالاهای پر خطر ملل متحد می باشد.

(United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods).
لازم بذکر است، انتقال کالاهای پر خطر به وسیله هوا ممنوع می باشد مگر اینکه در انکس 18 قید شده باشد ویا جزئیات این استثنا ها در سند قواعد فنی برای حمل با شرایط خاص ذکر شده است.

انتقال مواد و کالاهای زیر به وسیله هوا ممنوع می باشد مگر اینکه جزئیات و نحوه انتقال آنها در قواعد فنی (Doc 9284) ذکر شده باشد.

1- کالاها و موادی که در شرایط عادی در قواعد فنی ذکر شده باشد ممنوع می باشند
2- حیوانات زنده آلوده.

بسته بندی مواد وکالاهای پرخطر PACKING:
مواد و کالاهای خطرناک بایستی بر اساس شرایط انکس 18 و داکیومنت 9284برای حمل هوایی بسته بندی شده باشد.و این بسته بندی با کیفیت بالا و با ساختار مطمئن و برای جلوگیری از نشط و تراوش در شرایط تغییرات دمایی و رطوبت و فشارو ارتعاش بسته بندی شده باشد و بسته مناسب به محتوا بوده و در مواجه مستقیم با سایر مواد برای جلوگیری از فعل و انفعالات شیمایی مصون و محفوظ شده باشد.و هر بسته بایستی برچسب مناسب داشته باشد.و دارای آرم شکلی مناسب داشته و علایمی مانند شماره بین‌المللی برای مواد خطرناک UN number نیز داشته باشد. توصیه می شود علاوه بر زبان کشور اصلی حمل کننده کالا، علایم به زبان انگلیسی نیز در مورد کالا های خطرناک درج گردد.

بایستی ارائه دهنده کالای پرخطر شناخت کافی درمورد دستورالعمل های حمل کالای ممنوعه به وسیله پست هوایی را داشته باشد. واین فرد هنگام ارائه کالا جهت حمل هوایی، فرم مربوط به حمل کالا های خطرناک را بر اساس داکیومنت پر نموده وامضائ نماید و سند مربوطه راکه حاوی دستورالعمل های مورد نیاز است به اپراتور حمل کننده کالا( شرکت هواپیمایی) ارائه دهد.

شرکت هواپیمایی بایستی چک لیست پذیرش برای کالاهای خطرناک داشته باشد. بارگیری و انبارکردن کالاو محموله شامل مواد رادیواکتیو در هواپیما بایستی بر طبق موارد ارائه شده در قواعد فنی (Doc 9284) باشد و این محموله ها بایستی در مورد نشتی آن بازدید شود و بدون هر نوع صدمه ای باشد و در صورت مشاهده هر نوع نشتی در محموله بارگیری شده در هواپیما بایستی اپراتور شرکت هواپیمایی نسبت به تخلیه آن از هواپیما توسط خود یا سازمان های مسئول اقدام کندو در مورد آلودگی سایر محموله ها مطمئن گردد.

شرایط حمل کالای پر خطر در هوا:
کالاهای خطرناک نبایستی توسط هواپیمایی مسافربری و یا توسط هواپیمایی که دارای خدمه پرواز است حمل شود مگر اینکه بر اساس داکیومنت قواعد فنی مجاز شده باشد.

اگر هر نوع آلودگی ناشی از نشتی حمل کالای پر خطر در هواپیما دیده شود بایستی بلافاصله رفع گردد.و در صورتیکه آلودگی مربوط به مواد رادیواکتیو بود بایستی هواپیما بلافاصله خارج از سرویس گردد تا میزان آلودگی رادیواکتیو طبق داکیومنت قواعد فنی به حد قابل قبول برسد.

کالا های پرخطر باید به طور جدا از سایر کالاها در هواپیما حمل شود.

بسته های سمی و مواد مسری باید بر اساس قواعد فنی در هواپیما انباشته شود.و مواد رادیواکتیو جدا از اشخاص و حیوانات زنده و فیلم عکاسی استفاده نشده قرارگیرد.

وقتی مواد و کالاهای پرخطر در هواپیما بارگیری گردید شرکت هواپیمایی مربوطه موظف به حفظ و نگهداری این مواد از صدمات و هر نوع حرکتی که باعث خرابی محموله گردد می باشد.و در مورد بسته های که دارای مواد رادیواکتیو می باشند این حفاظت بایستی اطمینان از جدایی ذکر شده در بالا نیزشامل باشد.

بجز در مواردی که در داکیومنت قواعد فنی ذکر شده هر نوع بارگیری کالاهای پر خطر در هواپیماهای صرفا" باربری بایستی طوری بارگیری گردد که در تحت نظر پرسنل مسئول باشد ونگهداری آن در مورد اندازه و وزن و جدایی نسبت به سایر بار ها مد نظر قرار گیرد.

 ارائه اطلاعات در مورد حمل کالاهای پرخطر:
اپراتور شرکت هواپیمایی که کالای پر خطر حمل می کند باید هرچه زودتر قبل از خروج هواپیما اطلاعات لازم رادر این مورد به صورت نوشته همانطور که در داکیومنت قواعد فنی ذکر شده به سرخلبان پرواز ارائه دهد.
اپراتور شرکت هواپیمایی که کالای پر خطر حمل می کند باید این اطلاعات را در کتابچه دستی عملیاتی ارائه دهد، به طوریکه خدمه پروازی بتوانند وظیفه و مسئولیت خود را در هنگام حمل کالای پر خطر دانسته وبا دستورالعمل لازم در هنگام وقوع وضعیت اضطراری ناشی ازاین مواد پرخطر را آشنا باشند.

همه کشورهای طرف قرارداد در این رابطه بایستی اطلاعات لازم در مورد حمل کالای پرخطر و ممنوع بودن حمل آن با هواپیما را به مسافران ارائه دهند.

در هنگام وقوع سانحه برای هواپیمای در حال پرواز، سرخلبان بایستی در اولین فرصت ممکن که شرایط ایجاب می کند، واحد مراقبت پروازومسئولین فرودگاهی را در مورد وجود کالای پرخطر در هواپیما به نحوی که در داکیومنت قواعدفنی ذکر شده آگاه نماید.

در هنگام وقوع رویداد 1- سانحه هواپیما accident 2- حادثه جدی incident در صورت در گیر شدن بار مواد کالای پر خطر، اپراتور شرکت هواپیمایی باری حمل کننده کالا باید اطلاعات را بدون تاخیر به مسئولین خدمات وضعیت اضطراری سوانح و حوادث کالاهای خطر ناک بر اساس اطلاعات کتبی ارائه شده توسط سر خلبان ارائه دهد علاوه بر آن اپراتور شرکت هواپیمایی باید این اطلاعات را به مسئولین کشوری شرکت مربوطه و کشوری که حادثه در انجا رویداده اطلاع داده شود.

طبقه بندی اقلام ممنوعه و پر خطر در هواپیما:
برای حمل اقلام ممنوعه و نحوه مواجه با آن ها به روش های زیر عمل می شود:

 • حمل شی مورد نظر در کیف دستی مسافر مگر اینکه ایمنی پرواز را به مخاطره اندازد
 • ضبط شی و نابود نمودن آن به طور صحیح
 • ضبط شی و نگهداری آن در انبار توسط مقامات فرودگاه و یا اپراتور هواپیمایی جهت بازگرداندن به‌مسافر 
 • جابه جایی و بسته بندی صحیح و انتقال به انبار هواپیما جهت بازگرداندن به مسافر در مقصد.

به منظور شناسایی اقلام ممنوعه می توان آن ها را به پنج گروه طبقه بندی نمود:
سلاح های گرم، تفنگ و جنگ افزارها: تفنگ های بادی ساچمه ای و گلوله ای سلاح های گرم -ابزارالات کشتار حیوانات - منجنیق ها - قطعات سلاح های گرم به جز تجهیزات تلسکوپی - کمان های تفنگی - نیزه - تفنگ های ناخنی و پیچی صنعتی - روشن کنندهای شبیه سلاح گرم - سلاح های گرم تقلبی - تفنگ های منور و استارتر - تجهیزات شوک دهنده و بی حس کننده و تحریک کننده دامی و تفنگ‌های اسباب بازی.

سلاح های قابل نشانه گیری و نوک تیز: تبر و تبرچه - تیر ها و پیکان - چنگک -نیزه ها و تفنگ های نیزه‌ای -یخ شکن و کلنگ -اسکیت روی یخ - چاقوی ضامن دار- چاقو و ساطور - تیغ و برنده ها بدون ایمنی -شمشیر چاقوی جراحی -قیچی -عصای اسکی و پیاده روی- اجسام پرتاب شدنی - ابزارالاتی که بتوان به عنوان سلاح به کار برد

ابزار آلات بدون نوک یا کند: انواع چوب بیلیارد و سافت بال و بیلیاردو گلف و کریکت و هاکی - انواع باتوم یا چماق ثابت و یا قابل ارتجاع -قلاب ماهیگیری -پاروی کایاک و قایق های کوچک - تجهیزات ورزش های رزمی ( پنجه بکس، گرز، چماق، خرمن کوب برنج، مته، کوباتن، کوباسات، اسکیت بورد.

مواد منفجره و قابل اشتعال: اسپری رنگ - مشروبات بیش از 80 درصد الکل - مهمات - کلاهک موشک - چاشنی و فتیله ها - تجهیزات انفجاری - وسایل آتش بازی - سوخت قابل اشتعال ( بنزین، گازوئیل، مایع روشن کننده، الکل، اتانل، گاز و گپسول گاز، بوتان، پرو پان، استیلن، اکسیژن با حجم بالا) - انواع نارنجک - مین ها و منابع قابل انفجار - کبریت های فاقد ایمنی- تجهیزات انفجاری جعلی - انواع گاز اشک آور و دودزا -تریانتین و تینر رنگ.

مواد سمی و شیمیایی: اسیدها و مواد قلیایی ( باطریهای مرطوب قابل نشت) - مواد خورنده ( جیوه و کلرین) - اسپری ناتوان کننده ( گاز اشک آور و اسپری فلفل) - خاموش کنندهای آتش - مواد بیولوژیکی خطر‌زا ( خون آلوده، باکتری و ویروس)- مواد خود اشتعال یا احتراق -سموم - مواد رادیواکتیو ( ایزوتوپ های تجاری و دارویی).

سایر اشیا ممنوعه با درصد ریسک: برخی از اقلام برای اقدام به عملیات مداخله جویانه می تواند به کار رود که توسط بعضی کشورها به لیست اقلام ممنوعه اضافه شده است و نباید در کیف دستی یا کابین هواپیما حمل گردد:در بطری باز کن - سوزن های تزریق فاقد نسخه پزشک -سوزن خیاطی -چاقو و قیچی‌های با لبه تیز کمتر از 6 سانتی متر- کارد و چنگال فلزی - تیغ ها

اقلام و مواد پرخطر زیر نبایستی به هیچ عنوان در کیف دستی مسافران حمل گردد:

 • مواد مخرب: جیوه، باطری ماشین
 • مواد منفجره: چاشنی ها، فتیله های مواد منفجره، نارنجک ها، مین ها و مواد منفجره
 • مایعات قابل اشتعال: گازوئیل و متانول
 • جامدات قابل اشتعال و مواد واکنشی: منیزیم، روشن کنندگان آتش، وسایل آتش بازی و منورها
 • گازها:پروپان، بوتان
 • اکسیدکنندها و پروکسید های آلی: سفید کنندها و جعبه ابزار ماشین
 • مواد رادیواکتیو:ایزوتوپ های تجاری و دارویی
 • مواد سمی و سرایت کننده: سموم کشنده، خون آلوده
 • سایر مواد: اجزائ سیستم سوخت وسایل نقلیه که حاوی سوخت باشند
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>