اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی

دانلود زینگ
خانه اپلیکیشن زینگ سامانه صادرات و واردات فروشگاه خدمات اطلاعاتی
خدمات جانبی
تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

دانلود زینگ

جستجو
عضویت در سامانه صادرات، واردات، تجارت
گروه بازرگانی هومان پویان

جدول شماره دو

 • ماده ها (نقطه جرقه یا اشتعال): FLASH POINT.
 • متان: گاز188- درجه سانتیگراد.
 • انواع نفت خام: (30+تا7-) درجه سانتیگراد.
 • بنزین: سوخت اتومبیل 46- درجه سانتیگراد.
 • نفت چراغ: (70+تا30+) درجه سانتیگراد.
 • گازوئیل: 71+ درجه سانتیگراد.
 • روغن دیزل: 71+ درجه سانتیگراد.
 • روغن موتور: ندارد.
 • نفت کوره: ندارد.
 • ماده ها: فشار بخار رید(RVP).
 • متان: گاز.
 • انواع نفت خام: (12-1)psi.
 • بنزین: سوخت اتومبیل (12-6)psi.
 • نفت چراغ: (0.5-0.05)psi.
 • گازوئیل: (0.1)psi.
 • روغن دیزل: ندارد.
 • روغن موتور: ندارد.
 • نفت کوره: ندارد.

جدول شماره 2 نشان می دهد که متان به صورت گاز بوده، اما نفت چراغ وگازوئیل را توجه کنید که در دمای 8/37 درجه سانتیگراد که معمولا دمای شرایط جوی بوده این دو محموله نسبت گاز به مایع (4 به 1)را به راحتی به دست می آورندوبه همین منظور برای استفاده در منازل فرآورده نفتی خوبی می باشند.

 در مورد انواع نفت خام این را باید در نظر گرفت که نقطه جرقه آنها کمابیش به دمای هوای اطراف کشتی نزدیک بوده که این نکته مهم خیلی خطرناک است.زیرا عامل اشتعال زا در محیط به راحتی در دسترس قرار دارداما این محموله ها با وجود ناخالصی های درون آن همیشه ذهن بعضی از دریا نوردان را به خود مشغول کرده وتصور می کنند که نفت خام خطرناک نیست با توجه به نزدیکی نقطه جرقه آن با هوای بیرون توجه خاص به موارد ایمنی واز بین بردن عوامل آتش زا ویا ایجاد حایل بین محموله و محیط اطراف برروی کشتی باید همیشه مد نظر باشد.

درجدول شماره2 در مورد (بنزین سوخت اتومبیل) که دارای نقطه جرقه بسیار پایین می باشد. کشتیهای نفتکش که این محموله را حمل می کنند باید حداکثر تلاش خود را برای ایجاد حایل بین این مواد ومحیط اطراف به وجود بیاورند و به هیچ وجه اجازه خروج این مواد را به روی عرشه ندهند در هنگام حمل این محموله به تعمیرات روی عرشه کشتی توجه ویژه نمائید واز ایجاد هر گونه جرقه ویا حرارت خودداری نمائید.

در جدول شماره 2در مورد (نفت چراغ) باید توجه داشت نقطه اشتعال بیشتر از درجه حرارت محیط اطراف می باشد ولی خیلی سریع مشتعل می شود ونکات ایمنی باید رعایت شود.به خصوص اگر محموله قبلی کشتی نفتکش از نوع بنزین ویا نفتا (یکی از مشتقات اصلی بنزین) باشد تمامی مخازن ولوله ها باید با آب سرد خوب شسته شود وبخار وگاز بنزین از داخل مخازن به بیرون رانده شود که محموله بعدی آن یعنی نفت چراغ را آلوده نکند وبه هر نحوی باعث کمتر کردن نقطه جرقه این محموله نشود، که اگر نقطه جرقه نفت چراغ پایین بیاید باعث انفجار در وسیله های گرم کننده در منازل می شود.

هنگام حمل این محموله در کشتیهای فرآورده برکه از هر دو محموله بنزین ونفت چراغ زده باشند باید حداقل دو دریچه دستی ویا هیدرولیکی در لوله ها بین دو محموله بسته شود ودریچه های خروجی هوای بین مخازن از یکدیگر جدا شود وبسته نگه داشته شود که بخار فرار بین دو محموله باعث آلوده نمودن محموله نفت چراغ نشود.

در جدول شماره 2درمورد (گازوئیل وروغن دیزل) توجه فرمائید که نقطه جرقه هردو یکسان می باشد معمولا در کشتیهای فرآورده بر نفتی که محموله گازوئیل دارند موارد ایمنی باید رعایت شود.هر چند نقطه جرقه این محموله تقریبا بالا باشد ولی برای رسیدن به آن حرارت انرژی زیادی احتیاج ندارند.

توجه به این مطلب مهم است که آتش مواد نفتی از یک نقطه کوچک وبا گرمای کم شروع می شود وخود این آتش کوچک بخارات لازم برای رشد خود را تولید می کند.

 ترکیبات هوای موجود درون مخزن بدون گاز خنثی بشرح زیر می باشد:

 • مخزن بدون گاز خنثی.
 • ترکیبی از هوای قابل اشتعال.
 • حجم گاز هیدروکربن10درصد.
 • حجم هوا (اکسیژن حدود18 تا19) 90درصد.

اگر حجم هوا با گاز خنثی جایگزین شود که اکسیژن درون آن 5 درصد باشد.ترکیباتی درون مخزن به وجود می آید.

ترکیبات گاز خنثی و اکسیژن:

 • مخزن با گاز خنثی.
 • ترکیبی از هوای ایمن درون مخزن.
 • حجم گاز هیدروکربن 10درصد.
 • حجم گاز خنثی (اکسیژن حدود5 درصد) 90درصد.

توجه داشته باشیدکه مقداری اکسیژن به دلیل احتراق ناقص همراه گاز خنثی وارد سیستم می شود مگر اینکه گازهای بی اثر مثل N2 به عنوان گاز خنثی استفاده شود.در شکل زیر یک نمونه منحی ومنطقه قابل اشتعال وانفجار ترسیم گردیده، که مختص به یک نوع از محموله های نفت خام می باشد که در اغلب کشتی های نفتکش افراد کشتی یک محدودای از درصد گازهای هیدرو کربن واکسیژن را به عنوان منطقه احتیاط قبل از ورود به منطقه اشتعال زایی در نظر می گیرند.

برای مثال در مورد این نفت خام، اکسیژن از خط 8تا 10 درصد محدوده احتیاط در نظر گرفته شده است وبرای هیدرو کربن از صفر تایک درصد هیدروکربن محدوده احتیاط گاز هیدروکرین در نظر گرفته شده است.

منحنی قابل اشتعال:

 • منحنی قابل اشتعال.
 • محنوده احتیاط گاز اکسیژن.
 • محنوده احتیاط گاز هیدرو کربن.
 • محنوده غیر قابل اشتعال با درصد پایین گاز هیدرو کربن.
 • محنوده غیر قابل اشتعال با درصد بالای گاز هیدرو کربن.
 • محنوده غیر قابل اشتعال گاز خنثی.
 • کمتریت حد قابل اشتعال.
 • بیشترین حد قابل اشتعال.
 • خط مماس ترکیب و گاز.
 • خط مماس ترکیب گاز هیدرو کربن و هوا.
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>