اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی

دانلود زینگ
خانه اپلیکیشن زینگ سامانه صادرات و واردات فروشگاه خدمات اطلاعاتی
خدمات جانبی
تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

دانلود زینگ

جستجو
عضویت در سامانه صادرات، واردات، تجارت
گروه بازرگانی هومان پویان

انبار گمرک

مدت مجاز توقف کالا در اماکن گمرکی دو ماه است که ابتدای آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست کلی بار (مانیفست) و یا تاریخ صدور قبض انبار مربوط می باشد اعم از اینکه کالای مورد بحث تمام مدت مهلت را در گمرک ورودی توقف کرده باشد یا اینکه بعد از مدتی توقف در آنجا و یا بدون هیچ توقف تحت عنوان ترانزیت داخلی به گمرک مجاز دیگری انتقال یافته و بقیه مهلت را در گمرک اخیرالذکر توقف داشته باشد.

اگر تقاضای تمدید مدت از طرف صاحب کالا قبل از خاتمه دو ماه مهلت قانونی یا بعد از انقضاء آن ولی قبل از فروش کالا تسلیم شود اداره گمرک می تواند حداکثر تا یک ماه با درخواست تمدید موافقت نماید.

در صورتیکه صاحبان کالا حداکثر تا سه ماه نسبت به اظهار کالاهای موجود در مناطق و انبارهای گمرکی به گمرک نکنند کالا در چارچوب مقررات مشمول قانون متروکه شده و وفق مقررات مربوطه رفتار و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام می شود تا بر اساس ضوابط اقدام نماید.

تا زمانی که کالا توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است، صاحب کالا حق دارد پس از اعلام گمرک به سازمان مذکور برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و ترخیص کالای خود نسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلیه وجوه متعلقه و سایر هزینه های انجام شده اقدام نماید.
چنانچه ظرف یک ماه کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه می شود. این مهلت با اعلام موافقت مرجع تحویل گیرنده و گمرک قابل تمدید است.
کالای فاسد شدنی که پس از تخلیه در مجاورت هوای آزاد و شرائط عادی ضایع یا فاسد شده یا عرفاً شروع به فساد و یا تغییر شکل می کند از قبیل کالای موضوع فصول دوم تا هشتم و پانزدهم و شانزدهم و بیستم و بیست و یکم جدول تعرفه (گوشت، ماهی ها، شیر و محصولات لبنی، دیگر محصولات حیوانی، محصولات نباتی، سبزیجات، میوه ها و مغزهای خوراکی، چربی و روغن های حیوانی و نباتی، فرآورده های گوشت و ماهی، فرآورده ها از سبزیجات و میوه جات، فرآورده های خوراکی گوناگون) و کالایی که نگاهداریش ایجاد خطر می کند مانند کالای موضوع فصل سی و ششم و نود و سوم جدول تعرفه (محصولات عکاسی و سینماتوگرافی، اسلحه و مهمات) و همچنین کالایی که نگاهداریش ایجاد هزینه های اضافی می کند مانند حیوانات زنده فصل یکم و سوم جدول تعرفه باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل از گمرک ترخیص شود وگرنه گمرک یا بندر هیچگونه مسئولیتی در قبال ضایع یا فاسد شدن یا نگاهداری آنها نداشته و به علاوه گمرک مکلف است بدون رعایت مواد 22 و 24 قانون امور گمرکی کالا را متروکه تلقی و سریعاً مقررات ماده 25 قانون امور گمرکی را اجرا نماید.

گمرک می تواند از پذیرفتن کالایی که طبعاً باید در سردخانه نگاهداری شود و بلافاصله ترخیص نشود در اماکن گمرکی خودداری نماید در این صورت مؤسسه حمل و نقل مربوط مکلف است کالا را اعاده و یا به مسئولیت خود و رعایت سایر مقررات تحت مراقبت گمرک به سردخانه انتقال دهد.

تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمانهای مسؤول این مناطق است. کالاهایی که در این مناطق پس از انقضاء مهلت های اعطائی توسط سازمانهای مذکور مهلت منقضی، اعلام می شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می گردند.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>