اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو

بیمه

بیمه حمل و نقل کالا عمومی یک قرارداد کلی است که بین بیمه گر و بیمه گذار منعقد می گردد و در آن شرایط اصلی بیمه و رئوس کلی حقوق و تعهدات طرفین معین می شود. لکن مشخصات محمولات و نحوه حمل آنها زمانی به اطلاع بیمه گر می رسد که بیمه گذار اقدام به حمل کالا می نماید. قراردادهای بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت (عمومی) قرارداد بیمه ای می باشند که برای بیمه نمودن کالایی که از کشوری خارجی حرکت کرده و به کشور خارجی دیگری می روند استفاده می شود. کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که کالایی را از یک کشور به یک کشور دیگر (غیر از ایران)حمل می کنند به این بیمه نامه نیاز دارند.

شرایط و فرآیند فسخ بیمه نامه
در برخی مواقع، صدور بیمه نامه های حمل و نقل عمومی (بیمه نامه های باربری داخلی، خارجی و ترانزیت) به دلیل تعداد بالای تکرار آن مقرون به صرفه نمی‌باشند؛ به عنوان مثال، شرکت واردکننده قطعه خاصی که سالیانه چندین پارت کالا را وارد کشور می کند، تکمیل فرم بیمه نامه های عمومی برای هر بار ورود کالا کاری زمانبر و سخت می باشد. در این موارد، از بیمه نامه های عمومی که قراردادی است میان بیمه گر و بیمه گذار استفاده می شود. از طرفی می توان مدت اعتبار را از دیگر وجوه تمایز میان بیمه نامه با قرارداد دانست؛ بیمه نامه ها معمولاً یکساله می باشند ولی برای قرارداد محدودیت زمانی وجود ندارد.

بیمه حمل و نقل کالا عمومی یک قرارداد کلی است که بین بیمه گر وبیمه گذار منعقد می گردد و در آن شرایط اصلی بیمه و رئوس کلی حقوق و تعهدات طرفین معین می شود. لکن مشخصات محمولات و نحوه حمل آنها زمانی به اطلاع بیمه گر می رسد که بیمه گذار اقدام به حمل کالا می نماید. با صدور چنین قراردادهایی کلیه حمل و نقل هایی که بیمه گذار در آینده انجام می دهد تحت پوشش بیمه قرار می گیرد مشروط به اینکه بیمه گذار مشخصات و نحوه حمل کالا و وسیله حمل، مبدا و مقصد و به طور کلی آنچه که در بیمه نامه پیش بینی نشده و احتیاج به تصریح دارد قبل از حمل به اطلاع بیمه گر برساند تا بیمه گر نسبت به صدور گواهی بیمه اقدام نماید. بدیهی است این اطلاعات می بایست قبل از شروع حمل به اطلاع بیمه گر برسد مگر اینکه ترتیب دیگری در قرارداد مورد توافق قرار گرفته باشد.

قرارداد بیمه حمل و نقل کالا را می توان به 2 دسته تقسیم بندی نمود:

 • عمومی: در این نوع قراردادها، پوشش و سرمایه مورد بیمه مشخص نمی باشد. در این حالت، گواهی بیمه صادر می گردد.
 • غیر عمومی: در این نوع قراردادها، پوشش و سرمایه مورد بیمه مشخص می باشد. در اینصورت نیازی به صدور گواهی بیمه نمی باشد ولی می بایست گواهی حمل به ازای هربار حمل کالا صادر نمود.

قراردادهای بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت (عمومی) قرارداد بیمه ای می باشند که برای بیمه نمودن کالایی که از کشوری خارجی حرکت کرده و به کشور خارجی دیگری می روند استفاده می شود.

قراردادهای بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت (عمومی) را می توان به 2 دسته زیر تقسیم بندی نمود:

 • عبوری: کالا لزوماً ازداخل ایران گذر کند.
 • غیرعبوری: کالا از مرز ایران گذر نکند.

کالایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل کشور از شهری به شهر دیگر جابجا می شوند، تحت عنوان بیمه های داخلی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

مخاطبین بیمه
کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که کالایی را از یک کشور به یک کشور دیگر (غیر از ایران)حمل می کنند به این بیمه نامه نیاز دارند.

خسارات تحت پوشش
با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

شرط تلف کامل کالا (Total Loss)
از بین رفتن و تلف شدن کامل محموله مورد بیمه در یک مرحله که در اثر غرق شناور، سقوط هواپیما و یا آتش سوزی وسیله حمل کالا به وجود آید.

پوشش کلوز A
این نوع بیمه کاملترین نوع بیمه حمل و نقل است و بیشتر برای کالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می گیرد و کلیه خطرات به جز موارد استثنا شده را شامل می شود. استثنائات (مواردی که از شمول بیمه خارج می باشند) عبارتند از:

 • اشعه یون ساز و آلودگی مواد رادیواکتیو ناشی از هرگونه سوخت یا فضولات هسته ای
 • عدم قبول ورود کالا از طرف بیمه گذار و یا ممانعت از ورود کالا توسط کشور وارد کننده کالا
 • سوء عمل آزادی بیمه گذار که منجر به خسارت یا تلف مورد بیمه شده باشد
 • نشست و ریزش عادی مورد بیمه و خطرات مشابه به آنها مانند کسری عادی وزن و فرسودگی و پوسیدگی
 • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ناکافی و نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه
 • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه
 • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی، شکست هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو و ماده رادیواکتیو کار کند
 • عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی یا مناسب بودن کشتی، کرجی، وسیله حمل، کانتینر یا لیف وان جهت حمل سالم مورد بیمه

خطرات جنگ، اعتصاب، شورش، بلوا، تروریسم، جز استثنائات بیمه نامه می باشد و درصورتی که توافقی بین بیمه گر و بیمه گذار انجام پذیرد این خطرات می تواند تحت پوشش قرار گیرد.

پوشش کلوز B
در بیمه با شرط B بیمه گر متعهد جبران کلیه خطراتی که در کلوز C تحت پوشش می باشد بانضمام خسارات ناشی از خطرات بشرح زیر می باشد:

 • زلزله، آتشفشان یا صاعقه
 • ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر و یا لیفت وان
 • از بین رفتن کامل هر بسته کالا در کشتی یا شناور و تلف کلی هر بسته به علت سقوط در هنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی و یا شناور
 • به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی
 • ضمنا در بیمه کالا به شرط B علاوه بر خطرات مذکور در کلوز B خطرات عدم تحویل، دزدی، دله دزدی، سائیدگی، زنگ زدگی، نشست، شکست، لب پریدگی، کج شدن، خراشیدگی و ضربه دیدگی و خسارت ناشی از چنگک، ریزش کسری نیز پذیرفته می شود.

پوشش کلوز C
کلوز C با عدم تحویل:
به ازای پرداخت درصد در نظر گرفته شده برای این مورد، در صورتی که کالای بیمه شده بنا به دلایل نامعلوم به دست گیرنده نرسد، بیمه گذار می تواند ادعای خسارت کند.

کلوز C بدون عدم تحویل: در صورتی که کالای بیمه شده به دست گیرنده نرسد، بیمه تعهدی نسبت به پرداخت خسارت ندارد.این بیمه مشمول خطرات بشرح زیر می باشد:

آتش سوزی یا انفجار

 • به گل نشستن و زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق یا واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از راه خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادف یا برخورد کشتی با شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
 • تخلیه اضطراری کالا در بندر
 • فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی
 • به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی
 • زیان همگانی و هزینه های نجات
 • مسئولیت مشترک در تصادف

شرایط بیمه نامه
شرایط عمومی یا متن بیمه نامه در واقع مفاد قرارداد فیمابین بیمه گر و بیمه گذار بوده که به امضای بیمه گر رسیده و تحویل بیمه گذار می گردد.کلیه جزئیات بیمه نامه به مانند پوششها، استثنائات، وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار، مهلت اعلام خسارت، مرجع حل اختلاف و سایر موارد در آن درج گردیده است.شرایط عمومی بسته به نوع بیمه نامه صادره می تواند یک یا چندین صفحه باشد و همچنین شرایط عمومی در هرنوع بیمه نامه ثابت می باشد.

شرایط خصوصی بیمه نامه شامل نام و نشانی بیمه گذار، موضوع مورد بیمه، محل مورد بیمه، سرمایه مورد بیمه، فرانشیز، کلوزها(شروط)، حدود غرامت، حق بیمه، نحوه پرداخت حق بیمه و تمام اطلاعاتی است که جهت صدور یک بیمه نامه ضروری بوده و از فرم پرسشنامه تکمیل شده توسط بیمه گذار اخذ گردیده است.

شرایط فسخ قرارداد
چون تابع قرارداد است با رعایت مفاد قرارداد تنظیمی فسخ می گردد.

نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>