اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو

کمیسیون تجدیدنظر
کمیسیون تجدیدنظر با حضور کلیه اعضاء به موارد زیر رسیدگى مى نماید:

- رسیدگى به پرونده هائى که مبلغ مورد اختلاف بین رأى کمیسیون رسیدگى به اختلافات گمرکى و مبلغ مورد قبول صاحب کالا بدون احتساب جریمه از مبلغ پنج میلیون ریال کمتر نباشد.

- رسیدگى به رأى کمیسیون رسیدگى به اختلافات گمرکى که ظرف مدت 20 روز مورد اعتراض گمرک و صاحب کالا قرار گرفته باشد.

کمیسیون رسیدگى به اختلافات گمرکى
تعداد اعضاء کمیسیون رسیدگى به اختلافات گمرکى متشکل از هفت نفر عضو اصلى و پنج نفر عضو على البدل مى باشد که از میان هفت نفر دو نفر از صاحب منصبان وزارت دارائى و وزارت بازرگانى و بقیه از کارمندان بصیر و مطلع گمرک براى مدت دو سال به موجب احکام رسمى به ترتیب از طرف وزراء دارائى و بازرگانى و رئیس کل گمرک ایران انتخاب مى شوند.

وظایف کمیسیون رسیدگى به اختلافات گمرکى
- رسیدگى و صدور رأى نسبت به پرونده هاى گمرکات مختلف که از لحاظ تشخیص و تطبیق نوع کالا با مندرجات تعرفه گمرکی، مورد اختلاف واقع شده است.

- رسیدگى و صدور رأى در مورد هر اختلافى که در اجراء مقررات گمرکى و مقررات عمومى صادرات و واردات ناشى مى شود.

- مشاوره و اظهارنظر در مورد طرح ها و یا گزارش ها یا پیشنهادهاى رسیده به گمرک.

- رسیدگى به درخواست هاى استعلام تعرفه بندى بین گمرکات کشور و بازرگانان.

- رسیدگى به درخواست هاى تعرفه بندى کالا قبل از ورود.

در صورت تصویب اکثریت اعضاء در مورد رأى صادره، هرگاه مابه التفاوت موضوع اختلاف پنج میلیون ریال و کمتر باشد، رأى مربوطه قطعى خواهد بود و در مورد مبلغ مابه التفاوت بیشتر مى باید صریحاً به قابل تجدیدنظر بودن رأى اعلام نظر نمایند و طرفین مى توانند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأى تقاضاى تجدیدنظر نمایند.

نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>