اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی

دانلود زینگ
خانه اپلیکیشن زینگ سامانه صادرات و واردات فروشگاه خدمات اطلاعاتی
خدمات جانبی
تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

دانلود زینگ

جستجو
عضویت در سامانه صادرات، واردات، تجارت
گروه بازرگانی هومان پویان

دریانوردان

در یکصدمین نشست کمیته ایمنی دریانوردی و سازمان جهانی دریانوردی در جهت یاری رساندن به مالکین در کاهش و مدیریت "خستگی" در دستورالعمل های مربوط به آن تجدید نظر شد.دلیل این امر نشانه های قابل توجهی از خطرات احتمالی "خستگی" برای سلامتی و ایمنی دریانوردان، ایمنی عملیات، امنیت و حمایت محیط های دریایی است.

موارد مشخص شده زیر خلاصه ای از بخشنامه کمیته ایمنی دریایی و دستورالعمل 1598 است:

 • حوزه 1 - خستگی
 • حوزه 2- خستگی، شرکت
 • حوزه 3- خستگی، دریانورد
 • حوزه 4- خستگی، آموزش و آگاهی
 • حوزه 5- خستگی، طراحی کشتی
 • حوزه 6- خستگی، مدیریت و مسئولین اجرایی اداره بندر

این حوزه ها با هم مناسبات مشترک دارند، البته همه حوزه ها به حوزه 1 مربوط است؛ بنابراین دستورالعمل ها در ارتباط با "خستگی" با توجه به موارد ذیل باید مورد توجه قرار گیرند:

 • توسعه، اجرا و برقرار کردن سیستم مدیریت ایمنی تحت کد ISM (مدیریت بین المللی ایمنی)
 • ارتقا مدیریت و کاهش خستگی
 • ارتقا آگاهی از دلایل و پیامد های خستگی، توسعه و برقراری دوره ها و برنامه های آموزشی
 • هدایت و تحقیقات در مورد تلفات در سوانح و اتفاقات
 • برنامه ریزی و آماده سازی برای وجود حداقل افراد لازم یا وقتی تصمیم گرفته می شود برای به حداقل رساندن تعداد افراد بر روی کشتی

 حوزه 1خستگی

دلایل خستگی:

 • کم خوابی، به عنوان مثال خواب ناقص و ناکافی افراد
 • کیفیت پایین خواب واستراحت
 • کار و استراحت در زمان های نامناسب برای بدن در شبانه روز
 • بیدار ماندن های طولانی
 • اضطراب و موارد مشابه
 • کار خیلی زیاد (فشار فیزیکی یا روحی خیلی زیاد)

در اینجا راه های زیادی برای دسته بندی دلایل خستگی وجود دارد. برای اطمینان از رسیدن به حد مطلوب مسائل به پنج عامل عمومی دسته بندی می شوند:

 • عوامل مختص دریانورد
 • عوامل مدیریتی (در خشکی و بر روی کشتی)
 • عوامل مختص کشتی
 • عوامل محیطی و جانبی
 • عوامل عملیاتی

نشانه های خیلی مهم بروز خستگی عبارتند از:

 • خواب آلود بودن
 • به هم خوردن سیستم کنترل طبیعی بدن و روال خواب شبانه روزی
 • بیدار ماندن طولانی
 • کوفتگی بدن ناشی از سفر طولانی و تغییرات زمانی
 • فشار فیزیکی زیاد
 • اضطراب
 • سلامت نبودن و عوامل جانبی
 • وجود تفاوت های فردی در اشخاص

حوزه 2 خستگی، شرکت

برای اینکه از خستگی جلوگیری کنیم باید تمرینات عملی بر روی کشتی انجام شود. در این رابطه "شرکت" باید به موارد زیر توجه داشته باشد:

 • الزامات کد مدیریت بین المللی ایمنی (ISM) در خصوص وجود دستور العمل های عملیاتی واضع و مختصر بر روی کشتی
 • اطمینان از وجود منابع کافی، شامل تعداد افراد کافی
 • ارتقا فرهنگ گزارش ایمنی همراه با ارتباطات سهل و آسان بدون ترس از عواقب آن
 • استراحت کافی که برای دریانوردِ تازه ملحق شده به کشتی قبل از به عهده گرفتن مسئولیت لازم است
 • برنامه زمانی مناسب برای به عهده گرفتن مسئولیت کاری در افرادی که تازه عوض شده اند
 • متناسب بودن مدت سفر، زمان ماندن در بندر، طول مدت خدمات کاری و زمان جدا شدن از بندر
 • پیامد های وجود فرهنگ های مختلف، زبان های مختلف
 • دوستی و ارتباط میان افراد، اضطراب، دلتنگی، بی حوصلگی، محرومیت های اجتماعی و زیاد شدن بار کاری ناشی از کم بودن تعداد افراد در کشتی
 • تدارکات مربوط به رفتن به ساحل، وسایل رفاهی بر روی کشتی و برقراری ارتباط با خانواده
 • ترتیب (چیدمان) ساعات نگهبانی
 • گردش مسئولیت کاری، اگر قابل اجرا باشد
 • محل زندگی و جای خواب مناسب
 • خوراک کافی و با کیفیت برای تغذیه مناسب
 • مرور و بررسی حوزه های دیگر از این رهنمود ها برای کاهش عوامل بالقوه و پنهان دیگر
 • بهبود بخشیدن و اصلاح طراحی کشتی های فعلی و یا در طراحی کشتی های آینده اگر لازم است.

حوزه 3 خستگی، دریانورد:

برای مدیریت و کاهش خطرات احتمالی ناشی از خستگی بر روی کشتی دریانورد باید خواب کافی و مناسب داشته باشد.همچنین خواب در فضای انفرادی خیلی ارزشمند و مفید است. در اینجا ممکن است به عنوان مثال دریانورد به دلایل مختلف، مثل نوع غذا و یا استفاده از وسایل الکترونیکی و...خواب کافی و مناسب نداشته باشد.

برای مدیریت خستگی اقدامات پیدا و پنهان می توان انجام داد. از جمله: استراحت های کوتاه مدت درطول زمان انجام کار، استراتژی جای نرم و راحت، نوشیدنی کافئین دار، تغذیه مناسب و جذب آب کافی برای بدن، محیط مطلوب، فعالیت های فیزیکی، ارتباطات اجتماعی مناسب، گردش مسئولیت کاری اگر امکان پذیر باشد.مهم است که اقدامات فوق به حالت اولیه برنگردند حتی در موارد فردی مختلف، این موارد باید در مدت زمانی کوتاه فراهم شوند و ممکن است درعمل به صورت علائم موقتی و در پوشش های ساده پنهان باشند.

حوزه 4 خستگی، آگاهی و آموزش

 • آگاهی و آموزش بخش مهم و موثری در مدیریت "خستگی" هستند، در مدیریت خستگی آگاهی دریانوردان در به کار بردن راه حل های مناسب ضروری است.بنابراین، در حالت حداقلی، آموزش باید شامل موارد زیر باشد: 
 • خستگی، دلایل و اثر های پنهان آن شامل (عوامل اصلی، پیامد ها، شرایط احتمالی خیلی پر خطر)
 • خواب، شامل (روال شبانه روزی، سیستم کنترل طبیعی ساعت بدن، روش های خواب، حداقل خواب در شبانه روز، کم خوابی، خواب نامنظم، کار شبانه و نگهبانی)
 • اقدامات متقابل در برابر خستگی، به عنوان مثال (رویکرد کاهش آن، مدیریت عادات خوابیدن، کافئین، تغذیه، ورزش، جای خواب راحت، استراحت های کوتاه در زمان انجام کار)
 • کسب اطلاعات بنیادی در مورد اختلال خواب و معالجه آنها، درخواست مشورت اگر لازم باشد و هر نوع الزامات متناسب برای سازگاری با مسئولیت.
 • آشنایی با قوانین و مقرارت متناسب با خستگی در کنوانسیون های جهانی کارکنان دریایی (MLC) و استاندار دهای آموزشی انجام مسئولیت (نگهبانی) 2006 و 2010 (STCW) و تشخیص آن که به صورت برخط ارائه می شود.

موضوع مهم دیگر در مورد مدیریت کردن خطرات احتمالی خستگی رویکرد استراتژی های فردی که دریانوردان بتوانند برای خواب بهتر و به حداقل رساندن خطرات احتمالی خستگی در خود و دیگران در حین کار به کار گیرند.شرکت مسئول است که شرایطی فراهم کند که دریانوردان از اوقات استراحت کافی بهره مند شوند.
دریانورد وقتی که امکان خواب کافی ندارد و یا به علت خطرات احتمالی ناشی از خستگی احساس وجود خطا و اشتباه در کارش دارد لازم است شرایط را گزارش کند.

شرکت مسئولیت دارد تا سیاستی در محل داشته باشد که بتواند به طور مناسب خطرات ناشی از خستگی را مدیریت کند، که شامل سیاستی در برابر گزارش های مربوط به خستگی باشد.

حوزه 5خستگی، طراحی کشتی

جنبه های مختلفی از خستگی وجود دارد که به طور پنهانی می توانند کاربران را تحت تأثیر قرار دهند از جمله طراحی نحوه زندگی، خواب و محیطِ کار.خستگی می تواند به علت صدای زیاد، گرما یا سرما، نور، رطوبت خیلی زیاد یا کم، کیفیت پایین هوای محیط، در میان جمع بودن در جایی که افراد دارند زندگی یا کار می کنند ایجاد شود.محیط خواب، زندگی و کار باید در کشتی مشخص باشد تا رفت و آمد، لرزش و صدای نامطلوب در کمترین حد باشد.

باید ضمانت اجرای تعهدات داده شود تا مطمئن شوند که کابین ها خنک، ساکت، تاریک و دارای تهویه هوای مطلوب باشند.طراحی مناسب جای خواب، چیدمان و موقعیت وسایل.تشک خواب، تخت خواب و ملافه ها، ضربه گیری و لایه بندی برای تکان خوردن ها، فاصله مناسب تا سقف و ارتفاع خوب و بالاتر از عرشه کشتی.
عایق بندی و یا مجزا بودن محل خواب.استفاده از رنگ ها و تولیدات هنری مناسب در کابین ها.استفاده از عایق بندی صوتی و یا دیگر وسایل کاهش دهنده صدا.

حوزه 6 خستگی، مدیریت و بازرسی اداره بندر

مدیران بنادر نقش مهمی در کاهش و مدیریت کردن خطرات احتمالی ناشی از خستگی در دریا را دارند.

 • سختگیری در اجرای مقررات بین المللی نقش مستقیمی در کاهش و مدیریت خطرات احتمالی خستگی دارد.
 • سختگیری و جریمه ناشی از خستگی دریانورد که به علت وجود الزامات در محل عملیات دریانوردان بر روی کشتی است.
 • بازرس های اداره بندر می توانند اثرات پنهانی بازرسی که ممکن است بیانگر وضعیت گسترده ای از خستگی دریانورد باشد را گزراش کنند.
 • بازرس های اداره بندر باید بازرسی های اجباری، بررسی های مجدد، ممیزی ها و دیگر بازدید ها از کشتی در مورد خستگی دریا نورد را مد نظر قرار دهند.
 • آن ها باید اثرات گزارش ها و اطلاع رسانی که دریانورد در مورد خستگی درخواست می کند را مورد ملاحظه قرار دهند.
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>