اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو

بیمه شخص ثالث

در این مقاله، مدارک مورد نیاز در صورت عدم ارائه کروکی عنوان می شود.

بیمه ایران

 • اصل و تصویر بیمه نامه معتبر مقصر و زیان دیده
 • اصل و تصویر گواهینامه رانندگی معتبر مقصر و زیان دیده
 • اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر و زیان دیده
 • اصل و تصویر کارت ملی مقصر و زیان دیده
 • حضور رانندگان مقصر و زیان دیده
 • مراجعه وسایل نقلیه مقصر و زیان دیده
 • اصل فاکتور رسمی لوازم؛ داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه زیان دیده حسب مورد

بیمه البرز

در صورت تایید حادثه توسط کارشناس واحد خسارت:

 • ارائه اصل مدارک طرفین حادثه (بیمه نامه، گواهینامه متناسب با نوع خودرو، کارت خودرو، کارت ملی) + اصل کوپن بیمه شخص ثالث مقصر حادثه
 • حضور طرفین به همراه خودرو الزامی است.
 • حداکثر مبلغ قابل پرداخت بدون ارائه کروکی برابر با 2.5% مبلغ دیه در ماه های حرام می باشد

در صورت عدم تایید حادثه توسط کارشناس واحد خسارت:

 • ارائه اصل یا کپی برابر اصل گزارش کارشناس رسمی دادگستری
 • ارائه گزارش تأمین دلیل (تعیین میزان ریالی خسارت حسب دستور قضایی)
 • ارائه اصل یا کپی برابر اصل گزارش کلانتری یا پاسگاه راهنمایی و رانندگی
 • ارائه اصل یا کپی برابر اصل دادخواست شاکی
 • ارائه اصل یا کپی برابر اصل برگه های بازجوئی طرفین حادثه (مقصر و زیان دیده)
 • ارائه اصل یا کپی برابر اصل برگه اعتراف به تقصیر مقصر حادثه یا رای قطعی مرجع قضایی مبنی بر محکومیت مقصر/ گزارش اصلاحی/ قرار منع تعقیب/ گزارش هیات های کارشناس.
 • ارائه اصل مدارک طرفین حادثه (بیمه نامه، گواهینامه متناسب با نوع خودرو، کارت خودرو، کارت ملی) + اصل کوپن بیمه نامه مقصر حادثه
 • ارائه اصل یا کپی برابر اصل نامه مرجع قضایی به شرکت بیمه البرز
 • تا مبلغ ده میلیون ریال حضور راننده زیان دیده به همراه خودرو لازم است و در مواردی که خسارت زیان دیده بیش از ده میلیون ریال باشد حضور طرفین حادثه به همراه خودروی مقصر و زیان دیده در واحد پرداخت خسارت ضروری می باشد.

بیمه آسیا

 • اصل و تصویر بیمه نامه معتبر و متوالی مقصر و زیان دیده
 • اصل و تصویر گواهینامه رانندگی معتبر مقصر و زیان دیده
 • اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر و زیان دیده
 • اصل و تصویر کارت ملی مقصر و زیان دیده
 • حضور رانندگان مقصر و زیان دیده
 • مراجعه وسیل نقلیه مقصر و زیان دیده
 • اصل فاکتور رسمی لوازم؛ داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه زیان دیده حسب مورد

بیمه پارسیان

 • اصل بیمه ­نامه شخص ثالث طرفین حادثه
 • برش کوپن بیمه ­نامه شخص ثالث طرفین حادثه
 • گواهینامه طرفین حادثه
 • کارت ماشین و یا سند خودرو طرفین حادثه
 • اصل کروکی مهمور به مهر افسر تصادفات و همچنین مهر منطقه راهنمایی رانندگی

بیمه پاسارگاد

 • اعلام خسارت در اسرع وقت و بلافاصله بعد از تصادف
 • اصل وکپی بیمه نامه شخص ثالث طرفین حادثه
 • یک عدد کوپن بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه
 • اصل و کپی گواهینامه و کارت خودرو طرفین حادثه
 • همچنین حضور وسایل نقلیه طرفین حادثه در محل شعبه خسارت جهت بازدید کارشناس این شرکت و تأیید حادثه الزامی است.

بیمه رازی

 • اصل برش کوپن بیمه ثالث مقصر حادثه
 • اصل بیمه نامه شخص ثالث زیان دیده
 • گواهینامه های رانندگی مقصر و زیان دیده
 • کارت شناسایی خودرو مقصر حادثه
 • اصل سند مالکیت خودرو زیان دیده
 • مراجعه خودروهای مقصر و زیاندیده جهت بازدید کارشناس الزامی است.

بیمه نوین

 • بیمه نامه شخص ثالث، گواهینامه، کارت خودرو و کارت ملی طرفین حادثه
 • همچنین، وسایل نقلیه مقصر و زیاندیده همزمان مورد بازدید کارشناسی قرار گیرد و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد.
 • خسارت مورد مطالبه زیان دیده حداکثر تا 2/5 درصد دیه ماه حرام و یا تعهد بیمه نامه مقصر حادثه (هرکدام کمتر باشد) تجاوز ننماید.

بیمه دانا

 • اصل کوپن بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه
 • اصل بیمه نامه شخص ثالث زیان دیده
 • گواهینامه های رانندگی مقصر و زیان دیده و کارت ملی ایشان
 • کارت شناسایی خودروی مقصر حادثه
 • اصل سند مالکیت خودروی زیان دیده و کارت ملی مالک
 • مراجعه خودروهای مقصر و زیان دیده قبل از بازسازی جهت بازدید کارشناس بیمه گر الزامی است.

بیمه کارآفرین

 • مراجعه هر دو وسیله نقلیه مقصر و زیان دیده
 • ارائه اصل بیمه ثالث معتبر در زمان حادثه مقصر و زیان ­دیده
 • ارائه اصل کارت مالکیت خودرو یا سند مقصر و زیان­ دیده
 • ارائه گواهینامه راننده اتومبیل مقصر و زیان ­دیده در زمان حادثه

بیمه ما

 • اصل برش کوپن بیمه ­نامه شخص ثالث مقصر حادثه
 • اصل بیمه­ نامه شخص ثالث زیان­ دیده
 • گواهینامه­ های رانندگی مقصر و زیان ­دیده
 • کارت شناسائی خودرو مقصر حادثه
 • اصل سند مالکیت خودرو زیان­ دیده
 • مراجعه خودروهای مقصر و زیان­دیده جهت بازدید کارشناس الزامی است.


نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>