اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو

بیمه شخص ثالث


الحاقیه در قانون جدید بیمه شخص ثالث

در سال های گذشته بیمه گذارانی که سر رسید بیمه نامه شان ابتدای سال شمسی نبود، با افزایش مبلغ دیه و اعلام نرخ جدید حق بیمه از جانب بیمه مرکزی، موظف بودند مابه تفاوت حق بیمه را از طریق الحاقیه بپردازند تا بتوانند حداقل میزان پوشش مالی را برای بیمه نامه خود تهیه کنند.

خوشبختانه در سال 96 الحاقیه حذف شده است و در صورت بروز حادثه، مابه تفاوت مبلغ خسارت ناشی از افزایش نرخ دیه و حق بیمه توسط صندوق خسارات بدنی پرداخته می شود و بیمه گذاران دیگر نگران خرید الحاقیه نخواهند بود.از مزایای این قانون جدید می توان به افزایش خودکار میزان تعهدات شرکت های بیمه در صورت افزایش نرخ دیه اشاره کرد. بیمه گذار نیازی به دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث و پرداخت هزینه اضافی نخواهند بود.از سال 96 الحاقیه بیمه شخص ثالث حذف شده است و شرکت های بیمه گر موظف به افزایش سقف پوشش، در صورت تغییر نرخ دیه می باشند.

تخفیف ها در قانون جدید بیمه شخص ثالث

تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث در قانون جدید نیز همانند سال های قبل قابل اجراست و تغییری در آن صورت نگرفته است.طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث امکان انتقال تخفیف ها و سوابق بیمه از یک خودرو به خودرو دیگر به وجود آمده است؛ در این قانون راننده به عنوان یک شخص حقیقی بیمه می شود، نه خودرو؛ از نکات مهم قانون جدید این است که وقتی راننده ای خودروی خود را عوض می کند، بیمه شخص ثالث با فروش خودرو منتقل نمی شود، بلکه این بیمه در خودروی دیگری که راننده از آن استفاده می کند، قابل استفاده است.

در واقع بیمه گذار می تواند تخفیف های بیمه شخص ثالث خود را به خودرویی دیگر با تعداد سیلندر مشابه انتقال دهد. مثلا اگر خودروی فرد 6 سیلندر بوده تخفیف را می تواند به خودروهایی که 6 سیلندر دارند منتقل کند.بیمه گذار تنها می تواند تخفیف بیمه شخص ثالث را به خودروی خود و یا خودروی بستگان درجه اول یعنی همسر، فرزندان یا والدین خود انتقال دهد.

برابری دیه بانوان و آقایان

دیه تصادف برای تمام افراد جامعه برابر است؛ طبق ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث، بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.

تأثیر سابقه رانندگی بر بیمه شخص ثالث

طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، سابقه رانندگی پر خطر و نمره منفی تأثیر مستقیم بر نرخ حق بیمه شخص ثالث دارد و تعیین کننده مبلغ قابل پرداخت حق بیمه می باشد؛ بنابراین افرادی که سابقه رانندگی پر خطر و حادثه ساز دارند و ریسک بیشتری برای وقوع تصادف و بروز خسارت دارند، با پرداخت هزینه بیشتری مواجه می شوند. قطعاً این قانون در راستای کاهش تخلفات رانندگی وضع شده است.

همچنین برای دسترسی شرکت های بیمه به سوابق رانندگی افراد و تعیین حق بیمه با استفاده از این اطلاعات، تدابیری پیش بینی شده است که به زودی اطلاعات رانندگان در قالب شماره پلاک و از طریق راهنمایی و رانندگی در اختیار شرکت های بیمه قرارداده می شود.

پرداخت بخشی از خسارت توسط رانندگان متخلف!

در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ قید و شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به شرح زیر برای دریافت آن به مسبب حادثه مراجعه کند.

  • در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مقصر معادل 2.5 درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده را باید بپردازد.
  • در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مقصر معادل 5 درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده را باید بپردازد.
  • در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه راننده مقصر معادل 10 درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده را باید بپردازد.

پرداخت خسارت بدون کروکی در حوادث مختصر

طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، در صورت بروز حادثه با خسارت کمتر از 11 میلیون تومان، پرداخت خسارت بدون کروکی امکان پذیر است؛ یعنی در صورت وقوع حادثه ای که کمتر از مبلغ ذکر شده خسارت داشته باشد، برای دریافت هزینه خسارت نیازی به کروکی حادثه و گزارش پلیس نیست؛ مشروط بر اینکه هر دو طرف حادثه در زمان تصادف دارای بیمه نامه معتبر باشند.

شرکت های بیمه از ارگان های مقصر خسارت بگیرید

در صورتی که با حکم مرجع قضائی ثابت شود، خسارت وارد شده بر بیمه گذار به دلیل مشکلات راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی، نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه های اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند به مسببان مسئول بروز خسارت مراجعه کند و نسبت به دریافت مبلغ خسارت پرداخته شده نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود، اقدام نماید.

تقلب در قانون جدید بیمه شخص ثالث جایی ندارد

مطابق ماده 61 بخش کیفری قانون جدید بیمه شخص ثالث، «هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می باشد.»

جریمه حتی برای شرکت های بیمه

در صورت کامل بودن مدارک بیمه گذار و صدور رأی دادگاه مبنی بر پرداخت خسارت از طرف شرکت بیمه، بیمه گر در صورت تأخیر باید روزی معادل نیم هزارم مبلغ خسارت، جریمه پرداخت کند.طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، قید کردن هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر نماید، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلا اثر است.

همچنین دریافت هرگونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای ذکر شده در این قانون ممنوع و همچنین رضایت نامه بلااثر است.

جایگاه راننده مقصر در قانون جدید بیمه شخص ثالث

همانطور که می دانید، در بیمه شخص ثالث، راننده شخص اول، شرکت بیمه گر شخص ثانی و سایرین شخص ثالث محسوب می شوند؛ در قانون جدید بیمه شخص ثالث، علاوه بر اشخاص ثالث به راننده که شخص اول می باشد، هم توجه شده و پوشش هایی برای وی در نظر گرفته شده است. در قانون جدید بیمه شخص ثالث، بیمه گذار می تواند از پوشش حوادث راننده بیمه شخص ثالث در صورت بروز خسارات جرحی استفاده کند.

پرداخت خسارت خودروهای گران قیمت

مطابق قانون جدید بیمه شخص ثالث، خسارت مالی وارد شده تا سقف معینی پوشش داده می شود. این سقف معادل خسارت وارد شده به گرانترین خودروی متعارف تا سقف تعهد درج شده در بیمه نامه است. منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از 50 درصد سقف تعهدات بدنی (دیه کامل مرد در ماه حرام) باشد که این مبلغ در ابتدای هر سال توسط قوه قضاییه مشخص می شود. مابه التفاوت خسارت وارد به خودرو زیان دیده از طریق بیمه بدنه پیگیری می شود.

تعهد ریالی شرکت بیمه گر در برابر زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه، برابر با حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه است.میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها طی آیین نامه ای توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تعداد جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می گردد.تعهد ریالی شرکت بیمه گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مقصر حادثه، ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه می باشد.

نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>