اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما بیمه شخص ثالث تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
بیمه شخص ثالث از دم قسط
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

لیست حقوق و دستمزد

پس از تنظیم لیست حقوق و دستمزد بایستی اطلاعات مربوطه تا پایان ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردد.عدم ارسال و یا تاخیر در ارسال اطلاعات مربوط به مالیات لیست حقوق و دستمزد و همچنین تاخیر در پرداخت مبالغ به مبادی مذکور، جرائمی در بر دارد که در این مطلب به آنها اشاره می شود.

جرائم بیمه و مالیات عدم ارسال لیست حقوق و دستمزد

ارسال لیست حقوق و دستمزد دارای قوانین و مقررات مخصوص به خود است که در سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، در نظر گرفته شده اند و مودی موظف است که طبق آنها عمل کند.

جرائم در تامین اجتماعی در این زمینه، دو نوع جریمه برای عدم تسلیم در نظر گرفته شده است که در زیر به شرح آنها پرداخته می شود.

جریمه عدم تسلیم یا تاخیر در ارسال لیست به تامین اجتماعی

در صورتی که کارفرما در مهلت مقرر در قانون (تا پایان ماه بعد) لیست حقوق و دستمزد کارکنان را به تامین اجتماعی ارسال نکند یا با تاخیر ارسال کند، بر اساس قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان، مشمول جریمه ای معادل 10 درصد و در یک نوبت نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری خواهد شد.

موارد مورد توجه در این زمینه

  1. ارائه لیست حقوق به تامین اجتماعی از طریق ثبت اطلاعات در نرم افزار List disk انجام می شود.
  2. در کارگاه های مشمول قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر، این مهلت ارسال تا 2 ماه بعد خواهد بود.
  3. کارفرمایی که لیست ماه یا ماه هایی را ارسال نکند و طبق بازرسی کارگاه بدهکار شود، جریمه ای معادل 10 درصد از کل بدهی (حق بیمه + بیمه بیکاری) برای یک بار به وی تعلق می گیرد.
  4. چنان چه به هر علتی از سوی کارفرما لیست پرسنل شاغل با تاخیر به شعب اجرایی صندوق ارائه گردد جریمه 10 درصدی برای یک نوبت محاسبه و مطالبه می گردد.
  5. در کارگاه های پیمانکاری، بابت ماه هایی که لیست ارسال نگردیده است، جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری را محاسبه نموده و به کل آن یک بار 10 درصد جریمه تعلق می گیرد.

جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی
در صورت عدم پرداخت حق بیمه، جرائم تاخیر در پرداخت حق بیمه 2 درصد به ازای هر ماه نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می گردد.

موارد مورد توجه در این زمینه

  • جریمه مذکور پس از قطعی شدن بدهی قابل احتساب می باشد.
  • در خصوص بدهی های مطرح شده در هیئت های تشخیص مطالبات و تجدید نظر، تاریخ شروع محاسبات از زمان ابلاغ رای قطعی می باشد.
  • چنان چه کارفرما قبل از صدور اجرائیه، نسبت به پرداخت بدهی های معوقه اقدام نماید از 40 درصد بخشودگی جرایم برخوردار می گردد.

جرائم در سازمان امور مالیاتی

در خصوص ارائه لیست حقوق به سازمان امور مالیاتی و پرداخت مالیات بر درآمد حقوق، نظر شما را به موارد زیر به همراه ماده قانون مربوطه جلب می نماییم.

1-بر اساس ماده 86 قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85 این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد، ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

2-بر اساس تبصره یک ماده 177 قانون مالیات های مستقیم، هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد، مصادف با تعطیل رسمی یا عمومی گردد، اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جز مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

3-بر اساس ماده 197 قانون مالیات های مستقیم، نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می باشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 2% حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری 1% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

4-بر اساس ماده 199 قانون مالیات های مستقیم، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (2/5%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سر رسید پرداخت، خواهد بود.

مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>