اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی

دانلود زینگ
خانه اپلیکیشن زینگ سامانه صادرات و واردات فروشگاه خدمات اطلاعاتی
خدمات جانبی
تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

دانلود زینگ

جستجو
عضویت در سامانه صادرات، واردات، تجارت
گروه بازرگانی هومان پویان

زمان مالیاتی

مرور زمان مالیاتی ارتباط مستقیمی با حسابرسی مالیاتی دارد که حسابرسی مالیاتی یکی از وظایف بسیار مهم و مورد توجه است که انجام آن به سازمان امور مالیاتی کشور، بر اساس قانون مالیات های مستقیم محول شده است.بر همین اساس، سازمان امور مالیاتی مکلف است که پرونده مودیان مالیاتی را از نظر درآمد و هزینه و تطابق آن با مفاد قانون بررسی نماید.

مرور زمان مالیاتی

رسیدگی به پرونده مودیان مالیاتی، بایستی در مهلت مقرر شده بر اساس قانون مالیات های مستقیم انجام گیرد در غیر این صورت پرونده مودی مشمول مرور زمان می شود. زیرا این مهلت در قانون مالیات های مستقیم مشخص شده است و به آن مرور زمان مالیاتی گفته می شود. مرور زمان در قوانین قضایی به حالتی گفته می شود که بعد از طی مدت زمان خاصی امکان پیگیری قضایی جرم از بین می رود.

مدت زمان لازم برای مرور زمان مالیاتی

مرور زمان در دو حالت، ارسال اظهارنامه و عدم ارسال اظهارنامه روی می دهد. برای بررسی دقیق موضوع باید به ماده 156 و ماده 157 قانون مالیات های مستقیم مراجعه گردد.

  • ماده 156 مرور زمان در مورد مودیانی که اظهارنامه خود را در موعد قانونی ارسال کرده اند.
  • ماده 157 مرور زمان برای مودیان یا اشخاصی که موظف به ارسال اظهارنامه بوده اند اما آن را ارسال نکرده اند.

مرور زمان مالیاتی مودیانی که اظهارنامه خود را در موعد قانونی تسلیم کرده اند:

بر اساس ماده 156 ق.م.م اداره امور مالیاتی باید حداکثر تا یک سال بعد از پایان مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی به اظهارنامه مودیان رسیدگی نموده و برگ تشخیص را صادر کند.

در صورت عدم صدور برگ تشخیص در مهلت تعیین شده یا ابلاغ برگ تشخیص تا سه ماه بعد از انقضای یک سال ذکر شده، اظهارنامه به دلیل مرور زمان قطعی می گردد یعنی سود یا زیان و اطلاعات اظهار شده در اظهارنامه تایید می شود.

ماده 156

اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید.در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی تلقی می شود.

هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا پس از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودی، درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت ماده 157 این قانون قابل مطالبه خواهد بود.

در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مودی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می گردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

مرور زمان مودیانی که اظهارنامه خود را در موعد قانونی تسلیم نکرده اند:
در این حالت مرور زمان مالیاتی 5 سال از تاریخ سررسید پرداخت می باشد. متن ماده 157 قانون مالیات های مستقیم به طور کامل در مورد این گروه از مودیان است:

ماده 157

نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می باشد.

پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود.

تبصره

در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیئت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی می گردد.در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیئت مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>