اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی

دانلود زینگ
خانه اپلیکیشن زینگ سامانه صادرات و واردات فروشگاه خدمات اطلاعاتی
خدمات جانبی
تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

دانلود زینگ

جستجو
عضویت در سامانه صادرات، واردات، تجارت
گروه بازرگانی هومان پویان

ابلاغ اوراق مالیاتی

اوراق مالیاتی به برگه هایی گفته می شوند که سازمان امور مالیاتی برابر شرایط قانونی و در جهت اجرای قوانین مالیاتی کشور صادر کرده و به مودی مالیاتی ابلاغ می نماید.

این اوراق شامل موارد زیر می باشند

  • میزان مالیات
  • اعلام قطعیت مالیات
  • دوره و نوع مالیات مودی
  • تکالیف قانونی مودی
  • اجرائیه
  • حقوق مود

ابلاغ اوراق مالیاتی

ابلاغ اوراق مالیاتی یعنی، تسلیم برگه ها و اوراق مالیاتی به مالیات دهندگان که ممکن است به طور واقعی  یا به طور قانونی (ابلاغ قانونی) صورت گیرد.ابلاغ برگه های مالیاتی، بایستی در مرحله اول برابر با مقررات خاص مالیاتی انجام گردد و در مواردی که مقررات خاص مالیاتی در مورد نحوه ابلاغ این برگه ها، سکوت کرده باشند یا در مواردی که قانون، تصریح کرده باشد ابلاغ اوراق مالیاتی برابر مقررات ابلاغ در قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود.

انواع ابلاغ اوراق مالیاتیابلاغ اوراق مالیاتی، توسط سازمان امور مالیاتی به 3 روش زیر صورت می گیرد:

ابلاغ به وسیله مامور ابلاغ
بر اساس ماده 203 ق.م.م، به طور کلی این اوراق باید به شخص مودی مالیاتی ابلاغ شوند.البته در صورتی که مودی مالیاتی یک شخص حقوقی است، ارائه برگ های مالیات باید به مدیر شخص حقوقی یا یکی از افرادی که صاحب امضای مجاز هستند صورت می گیرد.

ابلاغ به وسیله مامور پست
طبق تبصره 2 ماده 293 ق.م.م، سازمان امور مالیاتی می تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از پست سفارشی استفاده کند.

آگهی در روزنامه کثیر الانتشار
بر اساس ماده 208 ق.م.م، اگر نشانی مودی مالیات در دسترس نباشد، سازمان امور مالیاتی می تواند از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل اقامت مودی، اوراق مالیاتی را به وی ابلاغ نماید.

نکته: در صورتی که مودی در دسترس نباشد، مامور ارائه برگه ها یا مامور پست موظف است برگ های مالیاتی را به یکی از بستگان مودی یا خادمان او تقدیم نماید.اگر مودی یا بستگان و یا خادمان وی از گرفتن اوراق مالیاتی خودداری نمایند، مامور پست یا مامور ابلاغ باید مراتب را در هر دو نسخه اوراق ذکر نماید.

در این حالت مامور پست باید نسخه اول را به اداره امور مالیاتی ارسال نماید و نسخه دوم را به نشانی مودی الصاق نماید.مامور ابلاغ هم باید نسخه اول را به درب محل سکونت یا محل کار مالیات دهنده الصاق کند. این اوراق از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب خواهند شد.

ابطال ابلاغ اوراق مالیاتی و رفع اثر از آن

اگر تشریفات و الزامات قانون راجع به ابلاغ اوراق مالیاتی، رعایت نگردیده باشد و این امر سبب اصلی از دست رفتن حقوق قانونی مودی مالیاتی شده باشد آن ابلاغ، باطل محسوب می شود و بایستی از آن رفع اثر گردد و مجددا ابلاغ اوراق مالیاتی به شکل صحیح، انجام شود.

حفظ اطلاعات و اسرار شخصی و مالی مودی در ابلاغ اوراق مالیاتی

بر اساس ماده 232 ق.م.م، یکی از تکالیف بسیار مهم سازمان امور مالیاتی در قبال مودیان مالیاتی، حفظ اسرار و اطلاعات شخصی آنها می باشد.ابلاغ اوراق مالیاتی نباید به نحوی صورت گیرد که باعث افشای اطلاعات مودیان مالیاتی نزد افراد غیر مسئول و غیر مجاز گردد.عدم رعایت این امر از سوی ماموران مالیاتی، برای آنها علاوه بر تخلف انتظامی و اداری می تواند موجد مسئولیت کیفری هم باشد.

قانون مالیات های مستقیم در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی

بر اساس ماده 203، اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد.هرگاه به مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مامور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت می دارد تعارض منفعت نباشد.

تبصره 1

هرگاه مودی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگه ا ستنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند، مامور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید.اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می شود.

تبصره 2

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید.مامور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مودی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنان چه مودی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مامور پست این موضوع را در نسخه اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می دهد.

هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مامور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت "پانزده روز پس از این تاریخ مجددا مراجعه خواهد شد" را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را عودت می دهد.

مامور پست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در زیر اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می دهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق می شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می شود.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>