اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که در شمار مالیات های غیر مستقیم قرار می گیرد.این مالیات در واقع نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید - توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالا های تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می گردد.اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشور هم چون سایر انواع مالیات ها در جهت تامین درآمد های پاک مالیاتی و با هدف انتقال بار مالیاتی از تولید به مصرف است.

وظایف و تکالیف مودیان مالیات بر ارزش افزوده

با توجه به اهمیت و جایگاه مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده در این مطلب به بررسی وظایف و تکالیف آنان پرداخته می شود.مشمولین نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف اند اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند:

 • ثبت نام
 • صدور صورت حساب
 • وصول مالیات
 • تسلیم اظهارنامه
 • ثبت و نگهداری اسناد و مدارک

قوانین مالیاتی مهم در زمینه تکالیف مودیان

در قانون مالیات ها، از ماده 18 تا ماده 23 متعلق به این موضوع می باشد که در زیر به شرح آن پرداخته شده است.

ماده 18
مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم های مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.

ماده 19
مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورت حسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند.در مواردی که از ماشین های فروش اسنفاده می شود، نوار ماشین جایگزین صورت حساب خواهد شد.

تبصره
کالا های مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می شود.

ماده 20
مودیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.

تبصره 1
گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانه های گمرکی و یا فرم های مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاه های اطلاعاتی ذی ربط را فراهم آورد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نماید.

تبصره 2
وارد کنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.

ماده 21
مودیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستور العملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ انقضای هر دوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد، در مهلت مقرر مذکور، به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نمایند.

تبصره 1
چنان چه مدت فعالیت شغلی مودی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می باشد.

تبصره 2
اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است.

تبصره 3
در مورد کارگاه ها و واحد های تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستور العملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.

تبصره 4
مودیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود.

ماده 22
مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تاخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود:

 • عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نامه یا شناسایی حسب مورد.
 • عدم صدور صورت حساب معادل یک برابر مالیات متعلق.
 • عدم درج صحیح قیمت در صورت حساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.
 • عدم درج و تکمیل اطلاعات صورت حساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد مالیات متعلق.
 • عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد مالیات متعلق.
 • عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصدمالیات متعلق.

ماده 23
تاخیر در پرداخت مالیات های موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد  در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود.

مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>