اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

مالیان شرکت پیمانکاری

با توجه به قوانین مالیاتی، پیمانکار و مالیات آن به طور مخصوص و روشنی تعریف نشده است، اما در موارد مختلف در قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه آن 2 نوع مالیات، مالیات مقطوع و مالیات بر درآمد، در مورد عملیات پیمانکاری مقرر شد که در ادامه به شرح قوانین آن پرداخته شده است.

مالیات مقطوع پیمانکاری

مالیات مقطوع پیمانکاری به مالیات تکلیفی گفته می شود که بر اساس ماده 75 ق.م.م، کارفرمایان، سازمان های دولتی، شهرداری ها، موسسات عام المنفعه مستقل و شرکت ها در صورتی که مبلغ کل پیمان از 10 میلیون ریال بیشتر باشد، موظفند از پرداخت هایی که پیمانکاران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، نسبت به هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی، حمل و نقل و یا تهیه ساختمان ها و تأسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی می کنند 5.5 درصد آن را کسر و به حساب تعیین شده از طرف وزارت دارایی واریز نمایند.

این مالیات به دو جز 4 درصد و 5 درصد تقسیم می گردد که جز اول آن قطعی است و جز دوم آن پیش پرداخت مالیات پیمانکار می باشد و لذا از مالیات متعلق به درآمد پیمانکاری قابل کسر است.همچنین لازم به ذکر است که واگذار کردن بخش یا قسمتی از عملیات، از طرف پیمانکار دست اول به پیمانکار دست دوم و پس از کار، مشمول مالیات مقطوع پیمانکاری نمی باشد و پیمانکاران دست اول به عنوان کارفرما نباید از پرداخت هایی که پیمانکاران دست دوم می کنند، کسر نمایند.

همچنین باید به این نکته توجه داشت در مواردی که پیمانکار، مقیم خارج از کشور باشد و در ایران شعبه یا نمایندگی نداشته باشد، کارفرما وظیفه دارد که در هر پرداخت، تمام مالیات متعلق را شامل مالیات مقطوع به نرخ 4 درصد و مالیات بر در آمد پیمانکاری در منبع محاسبه نموده و کسر نماید و سپس آن را به حساب های مقرر شده واریز کند.

مالیات بر در آمد پیمانکاری

در این بخش، ابتدا درآمد مشمول مالیات پیمانکاری و سپس مالیات موسسات پیمانکاری شرکت های سهامی و غیر سهامی شرح داده شده است:

درآمد مشمول مالیات پیمانکاری:

 • رسیدگی به دفاتر
 • تشخیص علی الراس

نحوه نگهداری از حساب های مالیاتی

ذکر این نکته ضروری می باشد که بایستی عملیات مربوط به مالیات های قطعی و پیش پرداخت مالیات پیمانکاری در طی دوره و همچنین درآمد های مشمول مالیات شرکت در پایان سال مالی، در دفاتر ثبت شوند. در نتیجه باید گفت که نگهداری حساب های زیر در تمامی موسسات پیمانکاری مهم و ضروری می باشد.

 • پیش پرداخت مالیات
 • مالیات قطعی پیمان ها
 • ذخیره مالیات بر درآمد

مالیات موسسات پیمانکاری

لازم به ذکر است که غیر از مالیات مقطوعی که از هر پرداخت توسط کارفرما کسب می گردد، موسسات پیمانکاری نسبت به درآمد حاصل از عملیات پیمانکاری مشمول پرداخت مالیات های تناسبی و تصاعدی نیز می باشند که میزان آن با توجه به وضعیت حقوقی آنها مقرر می گردد.

مالیات شرکت سهامی درآمد مشمول مالیات برای شرکت های پیمانکاری که به صورت علی الراس تشخیص داده شوند، به شرح زیر می باشد:

 • مالیات اضافی سهم شهرداری 3 درصد نسبت به کل در آمد مشمول مالیات.
 • مالیات اضافی سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معدن به نرخ سه و نیم در هزار نسبت به کل در آمد مشمول مالیات.
 • مالیات سود تخصیص یافته برای صاحبان سهام با نام 15 درصد.
 • مالیات سود تخصیص یافته برای اندوخته ها 25 درصد.

مالیات شرکت های غیر سهامی درآمد مشمول مالیات موسسات پیمانکاری که به صورت شرکت غیر سهامی هستند و علی الراس تشخیص داده شده اند، مشمول مالیات های زیر است:

 • مالیات اضافی سهم شهرداری به نرخ 3 درصد نسبت به کل در آمد مشمول مالیات
 • مالیات اضافی سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، سه و نیم در هزار نسبت به کل در آمد مشمول مالیات
 • مالیات سهم هر یک از شرکا به نسبت تعیین شده در اساسنامه از کل در آمد مشمول مالیات پس از کسر 3 در صد سهم شهرداری طبق ماده 134 ق.م.م محاسبه می گردد.

نکات محاسبه مالیات شرکت های سهامی

 • درآمد های پیمانکاری از پرداخت 10 در صد مالیات شرکت معاف هستند.
 • مبالغی که به عنوان پیش پرداخت مالیات پیمانکاری (5.1 درصد پیش پرداخت) توسط کارفرمایان از پرداخت ها کسر شده است.
 • ملاک تعیین سود تخصیص داده شده برای تقسیم بین صاحبان سهام با نام، اندوخته ها و سود پرداختی به صاحبان سهام بی نام و سود تقسیم نشده، تصمیمات ارکان دارای صلاحیت در شرکت می باشد.
 • چنان چه مجمع عمومی شرکت در مورد نحوه تقسیم سود، تصمیمی نگیرد، کل سود تقسیم نشده مشمول نرخ های مذکور در ماده 134 ق.م.م می گردد.
 • مالیات سود متعلق به صاحبان سهام با نام در صورتی که صاحب سهام غیر ایرانی باشد یا مقیم خارج از کشور باشد، طبق ماده 134 ق.م.م، تبصره 8 وصول می گردد.

نکات محاسبه مالیات شرکت های غیرسهامی

 • کل درآمد پیمانکاری شرکت ها از پرداخت 10 درصد مالیات شرکت معاف است.
 • مبالغی که به عنوان پیش پرداخت مالیات (5.1 درصد هر پرداخت) توسط کارفرما از پرداخت ها کسب می گردد و به حساب وزارت دارایی واریز می شود، از کل مالیات بر درآمد پیمانکاری قابل کسر خواهد بود.
 • سود مشمول مالیات شرکا از لحاظ مالیاتی، با سودی که در واقع به شرکا تعلق می گیرد، متفاوت می باشد، اما مبنای تسهیم در هر دو مورد یکسان است.

مالیات موسسات انفرادی

با توجه به ق.م.م، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی که به صورت انفرادی به فعالیت های پیمانکاری مشغول باشند، در صورت علی الراس بودن آنها، مالیات آنها به صورت نرخ های تصاعدی موجود در ماده 134 ق.م.م قابل محاسبه می باشد. بنابراین، اشخاص حقیقی که منبع درآمد آنها پیمانکاری است، می توانند نسبت به بخشودگی مالیاتی موضوع ماده مذکور ق.م.م اقدام نمایند.

مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>