اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

دادرسی مالیاتی

صاحبان کسب و کار، اشخاص حقیقی یا حقوقی باید در بازه زمانی معین شده اظهارنامه مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.امکان دارد اظهارنامه ارائه شده بعد از مطالعه و بازبینی توسط کارمندان ارشد سازمان امور مالیاتی قبول یا مردود شود.

در صورتی که تایید شود، مودی مطابق اظهارنامه مالیاتی خود عوارضی را می پردازد اما اگر اظهارنامه مردود اعلام شود، سازمان امور مالیاتی مبلغی بیشتر از مبلغ اعلام شده در اظهارنامه تعیین خواهد کرد.

دادرسی مالیاتی چه هنگام اجرایی می شود؟

در شرایطی که مودی رقم معین شده توسط کارشناس سازمان امور مالیاتی را قبول نکند، باید طبق یک پروسه قانونی به رقم اعلام شده به سازمان امور مالیاتی اعتراض کند.در این صورت اولین مرحله برای دادرسی مالیاتی توسط مودی انجام شده است.

برطرف کردن هر نوع ناسازگاری و مخالفت بین مودی مالیاتی و سازمان امور مالیاتی با به کار گیری دادرسی مالیاتی عملی می شود.این تفاوت نظر علاوه بر مقدار مبلغ مالیات، ممکن است در مورد نحوه پرداخت مالیات نیز باشد.

روند اجرای دادرسی مالیاتی چگونه است؟

اجرای دادرسی مالیاتی پروسه ای طولانی می باشد که دارای مراحل متفاوتی است. اجرای دقیق هر کدام از این مراحل، مودی را در رسیدن به نتیجه دلخواه، کمک خواهد کرد.

مراحل دادرسی به شرح زیر می باشد

شیوه اعتراض به برگ تشخیص مالیات
در شرایطی که فرم تشخیص مالیات ارائه شده و به مودیان اعلام می شود، اگر مودیان به حکم آن اعتراضی داشته باشند، سی روز از تاریخ اعلام مالیات فرصت دارند تا به سازمان امور مالیاتی یا ادارات مربوطه رجوع کنند.مودیان می بایست فرم های ویژه ای را تکمیل کرده و دفاتر و اسناد به صورت کتبی ارائه کنند و درخواست بررسی مجدد داشته باشند.

هم چنین مودیان می توانند وکیل خود را برای انجام وظایف مربوطه مامور کنند و با حضور وکیل تام الاختیار مودی، اجباری برای حضور مودی هنگام ارائه اسناد نیست.

بررسی اعتراض مودی مربوط به فرم تشخیص مالیات

در صورتی که مودی اعتراض خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال کند، سازمان امور مالیاتی موظف است در مدت زمان سی روز از مورخه رجوع مودی، موضوع را بررسی کرده و نسبت به یکی از مطالب ذیل تصمیماتی اتخاذ کند:

الف: اگر ادله و اسناد و دفاتر ارائه شده از طرف مودی توسط سازمان امور مالیاتی مورد تایید واقع شود، موضوعات در پشت فرم تشخیص درج شده و بعد از به امضاء رسیدن توسط ریاست سازمان امور مالیاتی مربوط و مودی، ثبت شده و برای فرستادن فرم قطعی و اجرای مراحل دریافت مالیات به بخش مالیاتی مرتبط واگذار می شود.

ب: در صورتی که سازمان امور مالیاتی ادله و مدارک ارائه شده مودی را اثر بخش در متعادل سازی درآمد شامل مالیات نداند و رأی آن سازمان مورد پذیرش مؤدی باشد، مطالب مربوطه در پشت فرم تشخیص درج شده و بعد از امضاء ریاست سازمان امور مالیاتی مربوطه و مودی، ثبت شده و برای فرستادن فرم قطعی  و اجری مراحل دریافت مالیات به بخش مالیاتی مرتبط واگذار می شود.

ج: اگر ادله و مدارک ارائه شده از طرف مودی توسط سازمان امور مالیاتی در متعادل سازی درآمد شامل مالیات اثر بخش تشخیص داده نشود و رأی آن سازمان مورد پذیرش مؤدی نباشد، موضوعات در پشت فرم تشخیص درج شده و بعد از امضاء ریاست سازمان امور مالیاتی مربوط و مودی، ثبت شده و پرونده برای تقاضای معین کردن وقت از انجمن های حل اختلافات مالیاتی طی همین مدت زمان و اجرای کارهای قانونی بعدی به بخش مالیاتی مربوطه رجوع داده می شود.

شیوه ارائه اعتراض

فرم اعتراض می بایست توسط مودی، وکیل یا نماینده رسمی وی تدوین شده و در مقابل دریافت رسید، به سازمان امور مالیاتی یا انجمن های مربوط ارائه شود.سازمان امور مالیاتی موظف است که اعتراض مودی را در دفاتر مربوطه درج نموده و رسید را به مودی ارائه کند.

چگونگی ارائه دفاتر و مدارک مربوط به اعتراض

مودی مالیاتی می بایست رونوشت یا کپی واضح اسناد خود را به ضمیمه فرم اعتراض تحویل نمایند.مطابقت رونوشت یا کپی دفاتر و اسناد با اصل آن باید توسط اعضای انجمن های حل اختلافات مالیاتی بررسی شود.

در صورتی که رونوشت یا کپی مدرک در خارج از کشور تنطیم شده باشد، مطابقت آن با اصل اسناد باید در یکی از سفارت خانه ها یا کنسول گری های ایران تایید شده باشد و در صورتی که سند و مدرک ارائه شده به زبان فارسی نباشد، بعد از ترجمه آن توسط مترجم قانونی دادگستری و پذیرش بازرسان کنسولی ایران، ارائه شود.

انجمن حل اختلافات مالیاتی

انجمن حل اختلافات مالیاتی از سه نفر تشکیل شده است؛ قاضی، بازرس اداره امور مالیاتی و بازرس اتحادیه، صنف و یا واحدهای متخصص به وکالت از مودی.پرونده مالیاتی مودی و اسناد و دفاتر مرتبط، در این انجمن مطالعه و بازبینی شده و مطابق با آن، نتیجه پرونده اعلام می شود.

در شرایطی که مودی رأی صادر شده از طرف انجمن حل اختلافات را بپذیرد، فرم قطعی صادر شده از طرف انجمن معیار تعیین و اخذ مالیات خواهد بود و پروسه دادرسی مالیاتی به اتمام خواهد رسید.

در صورتی که مودی به رأی صادر شده از طرف انجمن حل اختلافات مالیاتی معترض باشد، سی روز بعد از اعلام رأی مهلت دارد تا اعتراض خود را به شورای عالی مالیاتی ارسال کند.از طرف دیگر سازمان امور مالیاتی نیز می تواند نسبت به حکم اعلام شده معترض باشد و همانند مودی، اعتراض خود را به شورای عالی مالیاتی اعلام کند.

شورای عالی مالیاتی

مودی مالیاتی به مدت یک ماه زمان دارد تا اعتراض خود را نسبت به حکم انجمن حل اختلافات مالی به شورای عالی مالیاتی ارائه کند.حکم صادر شده از طرف انجمن حل اختلافات مالیاتی در ارتباط با پرونده مالیاتی مودی در شورا بعد از گذراندن مراحل قانونی و صرف نظر از موضوع اصلی پرونده، بازبینی و مطالعه شده و بعد از این تحقیقات شورا این حکم را رد و یا قبول می کند.

اگر حکم انجمن حل اختلاف از طرف شورا مردود اعلام شود، پرونده مربوطه به سازمان مالیاتی برگشت داده شده و دوباره در یک انجمن حل اختلاف دیگر بازبینی و مطالعه می شود.از طرف دیگر چنان چه حکم توسط شورای عالی مالیاتی مورد تایید قرار گیرد، مودی می تواند اعتراض خود را به مرحله بعدی پروسه دادرسی مالیاتی که انجمن سه نفره وزارت اقتصاد می باشد، ارائه نماید.

انجمن سه نفره وزارت اقتصاد

این انجمن که با هدف پیش گیری از خارج کردن پرونده از اداره امور مالیاتی و دولت برگزار می شود، قبل از ارائه پرونده به دیوان عدالت اداری، مورد بررسی قرار می گیرد.این انجمن از سه نفر تشکیل شده که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شوند. بعد از بازبینی و مطالعه پرونده مالیاتی مودی در هیأت مذکور، حکم نهایی اعلام می شود.

بسیاری از پرونده های مالیاتی در این مرحله مختومه شده و حکم اعلام شده، قطعی می شود.با این شرایط، اگر مودی به حکم این انجمن هم معترض باشد، می تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و از اداره امور مالیاتی شکایت کند که آخرین مرحله برای دادرسی مالیاتی محسوب می شود.

دیوان عدالت اداری

چگونگی ارائه شکایت در دیوان عدالت اداری براساس قوانین و آیین نامه دستگاه قضایی حاکم بوده و با سیستم موجود در اداره امور مالیاتی تفاوت های زیادی دارد.در اولین قدم لازم است که مودی با بهره گیری از یک وکیل مجرب شکایت خود را نسبت به عملکرد اداره امور مالیاتی در دیوان عدالت اداری ارائه کند.

مودی مالیاتی از زمان اعلام آخرین حکم، یعنی حکم انجمن سه نفره، تا مدت زمان سه ماه فرصت دارد که شکایت خود را به دیوان ارائه کند.لازم به ذکر است که مودی بعد از اعلام حکم از سوی انجمن حل اختلافات مالیاتی هم می تواند به صورت مستقیم شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ببرد، اما این فرآیند پیچیده است و زمان زیادی هم نیاز دارد و مراجعه به دیگر مراجع دادرسی مالیاتی راه حل بهتری است.

مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>