اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی

دانلود زینگ
خانه اپلیکیشن زینگ سامانه صادرات و واردات فروشگاه خدمات اطلاعاتی
خدمات جانبی
تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

دانلود زینگ

جستجو
عضویت در سامانه صادرات، واردات، تجارت
گروه بازرگانی هومان پویان

استهلاک مالیات

هزینه­ های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می­ گردد عبارت است از:

هزینه­ هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب­های مقرر باشد.

هزینه استهلاک

در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب­ های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیئت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.حد نصاب­های مقرر که در قوانین و مقررات مالیاتی تعیین شده ممکن است مبلغی ماموریت، درصدی، زمانی و ترکیبی (پرداختی به بازنشستگان) باشد.

تبصره 1
از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که مکلف به نگه داری دفاتر می باشند، در حکم موسسه محسوب می­ شوند.همچنین هزینه­ های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره 2
هزینه ­های مربوط به درآمد هایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می­ شود، به عنوان هزینه ­های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی­ شوند.

تبصره 3
پذیرش هزینه­ های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال به بالا منوط به پرداخت با تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود. طبق اظهار نظر دفتر فنی و حسابرسی منظور از تهاتر مبادله کالا به کالا می­ باشد.فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق یاد شده را جز هزینه ­های قابل قبول مالیاتی مودیان محسوب نماید.

احکام مالیاتی در سایر قوانین مصوب

از قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383/2/16 ( تاریخ اجرای از 1383/4/5)

ماده 14
مودیان مالیاتی می­ توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توان بخشی، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند.گواهی هزینه مودیان مالیاتیدر موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنان تلقی می­ گردد.

ماده 148

هزینه­ هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می­ باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:

1-قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شدهانحراف نا مساعد مصرف مواد، هزینه برگشتی محسوب می­ شود.

2- هزینه­ های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:

الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی

ب- مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت.

نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می­ رسد تعیین خواهد شد.

آئین نامه اجرائی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران:

  • هزینه­ های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه ­های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان
  • حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط
  • وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (3%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتیکشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­رسد.
  • معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تامین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می­ شود.این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانک­ ها نگه داری شده است نیز جاری خواهد بود.
  • پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>