اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

شرکت تجاری


1- شرکت سهامی 

شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد. شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی است که این شخصیت حقوقی از شخصیت مالکان و موسسین شرکت مجزا می باشد.

طبق قانون تجارت شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:

  1. شرکت سهامی عام: شرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
  2. شرکت سهامی خاص: شرکتی است که تمام سرمایه آن در موقع تأسیس منحصرا توسط موسسین تامین می گردد.

2 -شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در اسم شرکت باید عبارت «با مسئولیت محدود» قید شود در غیر این صورت آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

3- شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص، برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

چون در شرکت های تضامنی مسئولیت شرکا نامحدود است. لذا در ایجاد این گونه شرکت ها، شرکا سعی می کنند با افرادی که مورد اطمینان بوده و قدرت مالی و حسن شهرت آن ها می تواند برای شرکت کسب اعتبار نماید، مشارکت کنند.

4- شرکت نسبی

شرکت نسبی، شرکتی است که برای امور تجاری، تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است.بنابر این شرکت نسبی نیز مانند شرکت تضامنی، نام مشخصی داشته و موضوع آن باید مرتبط به امور تجارتی باشد و برای تشکیل آن حداقل وجود دو شریک لازم است.

در شرکت نسبی هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکات دارا می باشند، مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند. شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که اگر تعهدات برای تادیه قروض و تعهدات شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارند مسئول تادیه قروض شرکت می باشند.

5- شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجاری تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.

شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت سرمایه گذاری نموده است.در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط و حداقل نام یکی از شرکا ضامن قید شود.

6- شرکت مختلط سهامی

شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن، تشکیل می شود. مسئولیت شرکای سهامی، تابع قانون شرکت سهامی و شریک ضامن تابع قانون شرکت تضامنی است.شرکت مختلط سهامی حداقل باید از چهار شریک، که حداقل یکی از آن ها شریک ضامن باشد تشکیل شود.

خصوصیات شرکت های تضامنی

1-انتخاب آزادانه شرکا

از آن جایی که در شرکت های تضامنی، هر شریک مسئول اعمال تجاری شرکای خود می باشند، لذا قانون به شریک یا شرکا اجازه داده است که شرکای خود را انتخاب نمایند.

2-عمر محدود

از آن جایی که شرکت تضامنی بر اساس یک قرار داد تشکیل می گردد. عمر آن محدود می باشد.

3-مسئولیت نامحدود

مسئولیت شرکای شرکت های تضامنی به سرمایه آن ها محدود نبوده، بلکه چنان چه دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض خواهد بود.

4- مدیریت

مدیریت شرکت های تضامنی و کنترل آن در اختیار مالکین شرکت می باشد و هر گونه تصمیم گیری با رضایت کلیه شرکا صورت می گیرد.

5- سهولت تشکیل
چون شرکت تضامنی بر اساس قرارداد تشکیل می گردد لذا در هنگام تشکیل شرکت به مقررات کمتری نیاز است.

6- نمایندگی دو جانبه

هر یک از شرکا از جانب خود و به نمایندگی از جانب سایر شرکا اختیار دارد نسبت به عقد قرارداد با اشخاص ثالث، که در محدوده عملیات عادی واحد تجاری خود باشند، اقدام نماید.

مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>