اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

پذیره نویسی سهام

برخی مواقع، هیئت مدیره شرکت های سهامی عام، به منظور افزایش سرمایه شرکت خود اقدام به فروش سهام می نمایند که زمانی این شرکت سهامی عام تشکیل می شود که تمامی سهام آن، چه از طرف موسسین آن و چه از سمت مردم تعهد شده باشد و گرنه تشکیل این گونه شرکت امکان پذیر نخواهد بود.

پذیره نویسی سهام

پذیره نویسی در واقع یعنی نوشتن و امضا کردن پای یک سند به منظور تعهد انجام کاری خاص یا یک تعهد امری که در آن سند طرح شده است و پذیره نویسی در حقوق تجارت، موضوع شرکت های سهامی می باشد که تعهد پرداخت قیمت یک یا چند سهم از سهام شرکت را می نماید.

همچنین پذیره نویسی در اصطلاح حقوقی به یک عمل حقوقی گفته می شود که بر اساس آن یک شخص تعهد می کند که با تامین بخشی از سرمایه شرکت، در سهام آن شرکت به اندازه آورده خویش، شریک گردد.در نهایت می توان گفت که پذیره نویسی یعنی، تعهد پرداخت سهامی که از طرف اشخاص به عمل می آید.

شرایط پذیره نویسی شرکت های سهامی عام

بر اساس ماده 173 قانون تجارت، شرکت های سهامی عام موظفند که قبل از عرضه سهام جدید برای پذیره نویسی عمومی، ابتدا طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کرده و رسید آن را دریافت نمایند.بر اساس ماده 174، طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور، باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و شامل نکات زیر باشد:

 • نام و شماره ثبت شرکت.
 • موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن.
 • مرکز اصلی شرکت و در صورت وجود، نشانی شعب آن.
 • تاریخ انقضای شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.
 • مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه.
 • تعداد سهام ممتاز منتشر شده و امتیازات آن.
 • هویت کامل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت.
 • شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی
 • مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی پس از تصفیه
 • مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه به سهم
 • مبلغ باز پرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه ای که شرکت منتشر کرده است و تضمین مربوط به آن
 • مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است
 • مبلغ افزایش سرمایه
 • تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کرده اند
 • تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره نویسی
 • مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم
 • حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود
 • نام بانک و مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود
 • ذکر نام روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد
 • با توجه به ماده 175، آخرین ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت باید ضمیمه اعلامیه پذیره نویسی سهام شود و به مرجع ثبت شرکت ها، تسلیم گردد.

همچنین طبق ماده 177، اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن نشر می گردد، حداقل در دو روزنامه کثیر الانتشار دیگر و در بانکی که تعهد سهام نزد آن است، نیز آگهی شود.

تعرفه و هزینه های ثبت شرکت

سرمایه گذاران و معامله گرانی که به خرید سهام پذیره نویسی شده تمایل دارند می توانند در موعد مقرر که بر اساس اعلامیه پذیره نویسی مشخص می گردد، به بانک مراجعه نمایند و ورقه تعهد سهم را امضا کنند سپس حداقل 35 درصد از میزان تعهد را نقدا به بانک پرداخت نمایند و رسید آن را دریافت کنند.امضای این تعهد نامه یعنی شخص اساسنامه شرکت را پذیرفته و تابع تصمیمات مجامع عمومی شرکت مورد نظر می باشد.

تعداد و ویژگی های پذیره نویسان

در شرکت های سهامی عام که قصد پدیره نویسی دارند بایستی هیئت مدیره با حداقل تعداد 5 نفر تشکیل گردد که اعضای آن از بین صاحبان سهام انتخاب شوند که برای این تعداد حداکثر تعیین نشده است.

تعهد پذیره نویسی

در فرآیند تعهد پذیره نویسی، کارگزار پس از بررسی سهام شرکت های متقاضی، بهای سهام را مشخص می نماید و به معرفی شرکت برای عرضه اولیه، متعهد می شود تا باقیمانده اوراق بهاداری که تا پایان دوره عرضه اولیه خریداری نشده است را خریداری کند.همچنین کارگزار پذیره نویس باید به سازمان بورس وثیقه و شواهد لازم را ارائه نماید و این اطمینان را ایجاد کرده باشد که می تواند به تعهدات پذیره نویسی خود عمل کند. یکی از مزیت های روش تعهد پذیره نویسی، جلوگیری از رفتار های سفته بازانه در هفته های آغازین عرضه سهام شرکت ها در بورس می باشد.

همچنین باعث می شود تا سهام زودتر به قیمت واقعی خود در بازار برسد. با این کار واسطه ها در بازار حذف می شوند و میزان ریسک سرمایه گذاری روی سهام شرکت های تازه وارد، کاهش پیدا می کند.

ورقه تعهد سهم

با ایجاد و امضای ورقه تعهد سهم، تعهد پذیره نویسی تحقق می یابد که این امر بر گرفته از قانون فرانسه می باشد و در لایحه قانونی 1347 ذکر شده است و با این ورقه، پذیره نویسان می توانند اطلاعاتی درباره شرکت کسب کنند.

بر اساس ماده 13 لایحه قانونی 1347 ورقه تعهد سهام باید شامل موارد زیر باشد:

 • سرمایه شرکت
 • نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.
 • تعداد سهام
 • مبلغ اسمی سهام
 • مبلغی که در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود.
 • هویت و نشانی کامل پذیره نویس
 • نام و موضوع و مرکز اصلی
 • مدت زمان تشکیل شرکت
 • شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن
 • درج این که پذیره نویس باید مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را مطابق با مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.

اگر شرکت سهامی عام پس از گذشت 6 ماه پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه، ثبت نگردد بنابراین مرجع ثبت شرکت ها می تواند بنا بر تقاضای هر کدام از موسسین یا پذیره نویسان، گواهی عدم ثبت شرکت را صادر نموده و آن را به بانک مورد نظر ارسال می نماید.

سپس پذیره نویسان می توانند به بانک مراجعه نموده و اقدام به دریافت وجوه خود نمایند که در این صورت هزینه های تأسیس به عهده موسسین می باشد و موسسین نیز با توجه به اقداماتی که برای تأسیس شرکت انجام داده اند، مسئولیت تضامنی دارند.

مهلت پذیره نویسی

بر اساس تبصره 1 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس تعیین کننده مدت زمان انجام پذیره نویسی می باشد که این مدت بیشتر از 30 روز نخواهد بود، اما سازمان بورس می تواند با تقاضای موسسان و احراز ادله مستدل، حداکثر 30 روز دیگر پذیره نویسی را تمدید نماید.

تبصره 2: همین ماده مقرر نموده که نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار باید به سازمان اطلاع داده شود. این امر به منظور حفظ حقوق سرمایه گذاران بوده تا سرمایه آنها بدون دلیل در بانک باقی نماند.

تبصره 3: ماده فوق پیش بینی نموده که استفاده از وجوه دریافتی، پس از تکمیل فرآیند عرضه عمومی توسط سازمان مجاز می باشد.

تبصره 4: مقرر داشته که در صورت عدم تکمیل فرآیند عرضه عمومی، وجوه تادیه شده باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمایه گذاران برگردانده شود.

ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی

طبق مقررات مندرج در ماده 13 لایحه قانونی 1347 جنبه آمرانه داشته و به منظور حفظ حقوق عموم وضع شده است.پذیره نویس نیز با اطلاع کامل از وضعیت شرکت، رضایت خود را برای پیوستن به آن اعلام می نماید. از نظر قانون گذار و بر اساس ماده 13 لایحه مذکور، هرگاه ورقه تعهد سهم فاقد موارد فوق باشد، از نظر شکلی باطل خواهد بود. در عین حال بطلان ورقه تعهد، موجب بطلان شرکت نیست.

مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>