اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

حسابداری در شرکت ها

حسابداری که اغلب زبان تجارت خوانده می شود، روش هایی است قراردادی که توسط کارشناسان و استادان حسابداری و یا انجمن های حرفه ای حسابداران تدوین شده، به تدریج مورد قبول همگان قرار گرفته و قابل تغییر و تصحیح است. اطلاعات حسابداری، یک سری اطلاعات مالی مربوط به مبادلات یک واحد تجاری است، که بر حسب واحد پول بیان می گردد.

تعاریف زیادی از دوره های گذشته تا کنون درباره حسابداری ارائه شده است. بعضی آن را علم و عده ای آن را فن قلمداد می کنند.

انواع تعاریف حسابداری

حسابداری عبارتست از فن ثبت، طبقه بندی، و تلخیص فعالیت های مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حاصله از بررسی این اعداد.حسابداری عبارتست از فرآیند تشخیص، اندازه گیری و گزارش اطلاعات اقتصادی که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور، امکان قضاوت و تصمیم گیری های اگاهانه را فراهم می سازد. 

حسابداری عبارتست از فن تفسیر، اندازه گیری و توصیف فعالیت های اقتصادی. حسابداری عبارتست از خدمتی که با فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز مدیران، پرداخت کنندگان مالیات، اداره کنندگان و سایرین جهت تصمیم گیری های آگاهانه انجام می پذیرد.

با توجه به تعاریف ارائه شده، فرآیند حسابداری دارای چهار مرحله می باشد

1. ثبت فعالیت های مالی 

در این مرحله کلیه داد و ستد ها و فعالیت های مالی به ترتیب تاریخ وقوع در دفتری به نام دفتر روزنامه ثبت می شود. در هر کشور فعالیت های مالی بر حسب واحد پول همان کشور در دفاتر ثبت می گردد. به طور مثال در ایران بر حسب ریال و آمریکا بر حسب دلار در دفاتر ثبت می گردد.

2. طبقه بندی اقلام ثبت شده

در این مرحله اقلام ثبت شده در دفتر روزنامه، به حساب های مختلف در دفتر دیگری به نام دفتر کل انتقال می یابند.

3. خلاصه کردن اقلام در قالب اعداد قابل سنجش

مرحله خلاصه کردن عبارتست از ترکیب و تنظیم نتیجه حساب های دفتر کل به نحوی که حداکثر اطلاعات مورد نیاز به طور خلاصه و ساده به دست آید. در این مرحله مهم ترین صورت ها یا گزارشات مالی عبارت است از:

  • ترازنامه 
  • صورت سود و زیان
  • صورت حقوق صاحبان سرمایه 

4. تفسیر نتایج حاصله از بررسی اقلام خلاصه شده: در این مرحله، اعداد مندرج در صورت های مالی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

ویژگی اساسی اطلاعات حسابداری

همان گونه که بیان شد، هدف حسابداری، ارائه اطلاعات لازم و مفید برای تصمیم گیری صحیح سرمایه گذاران فعلی و احتمالی و سایر اشخاص ذینفع در واحد اقتصادی می باشد. اطلاعاتی که به فرآیند حسابداری وارد و در نهایت به شکل صورت های مالی اساسی ارائه می شود، زمانی استفاده کنندگان را در امر تصمیم گیری منطقی و معقول یاری می دهد که از خصوصیات کیفی مشخصی برخوردار باشد.مهترین ویژگی کیفی اطلاعات مالی این است که در تصمیم گیری مفید باشد.

ویژگی های اطلاعات حسابداری عبارت است از:

  • مربوط بودن: یعنی اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری نسبت به یک مسأله مؤثر باشند.
  • به موقع بودن: یعنی در وقت مناسب و زمانی که دارای ارزش است، در اختیار قرار گیرند.
  • صحیح بودن: یعنی بیان کننده واقعیات بوده و دقیق و کامل و قابل اعتماد باشند.
  • قابل مقایسه بودن: یعنی به ترتیبی ارائه گردند که با موارد مشابه سال های قبل و یا موارد همانند سایر مؤسسات قابل مقایسه باشند.
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>