اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی

دانلود زینگ
خانه اپلیکیشن زینگ سامانه صادرات و واردات فروشگاه خدمات اطلاعاتی
خدمات جانبی
تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

دانلود زینگ

جستجو
عضویت در سامانه صادرات، واردات، تجارت
گروه بازرگانی هومان پویان

مقدمه

برای مکانیزاسیون تعریفهای مختلفی وجود دارد. در یک تعریف، مکانیزاسیون عهده دار شدن به انجام دادن فعالیت های کشاورزی توسط منابع غیر انسانی نیروست مکانیزاسیون کشاورزی مجموعه ای از علوم و فنون کاربردی است که مطالعه شناخت و بکار گیری انواع مختلف ماشین، ابزار نیروی محرک در مراحل مختلف تولید و فرآوری محصولات کشاورزی را شامل می شود. (مبانی مکانیزاسیون) درواقع مکانیزاسیون فقط مالکیت یا اجاره دولت و کاربرد در مزرعه جهت کاهش صعوبت کار و تسریع در عملیات نیست. کاربرد صحیح ادوات در مزرعه باعث افزایش بهره وری تولید در کشاورزی مکانیزه خواهد شد که این امر باعث سواد کشاورزان و گذراندن دوره های آموزشی توسط آنان مرتبط است. از سویی کاهش شدید نیروی انسان فعال در بخش کشاروزی و میزان بالای دست مزد ها و افزایش میزان تقاضا برای محصولات کشاورزی اثر قابل توجهی بر مکانیزه کردن برخی عملیات کشاورزی داشته و سبب شده تا به علت کمبود نیروی انسانی میل به ماشینی کردن تولید بیشتر گسترش پیدا کند.از نگرشی بالاتر می توان گفت مکانیزه شدن عملیات کشاورزی سبب می شود مدیریت بهتری در مراکز تولید اعمال شود. مکانیزاسیون سبب انجام بموقع کار می شود اغلب سبب افزایش درآمد می شود. اولویتهای بکارگیری روشهای مکانیزه در تولید محصول با توجه به شرایط فنی اقتصادی و اجتماعی هر جامعه مشخص می شود. عموما"در کشورهای توسعه یافته کاربرد مکانیزاسیون برای کاهش هزینه ها است. ولی در کشور های در حال توسعه کاربرد آن برای افزایش تولید است. همچنین طرز استفاده صحیح از ماشینهای کشاورزی یک عامل مهم در پیشبرد اهداف مکانیزاسیون بشمار می رود که در این ارتباط سطح سواد کشاورزان قابل توجه می باشد. مکانیزاسیون با تأثیر در انجام به موقع و مناسب عملیات تهیه بستر بذر، کشت به موقع، مقدار مناسب بذر، مبارزه با علفهای هرز، افات و بیماریها و برداشت صحیح و به موقع محصول سبب افزایش تولید می گردد. از طرفی چون بیشتر عملیات مکانیزه و ادوات صورت می گیرد دخالت نیروی انسانی به دلیل ماهیت خستگی پذیر بودن انسان منتفی شده و در بیشتر شرایط تا مدت زمان نامحدود می توان از ماشین آلات استفاده کرد.

توسعه بخش کشاورزی نیازمند تحول

ایجاد تحول در هر جامعه از عوامل موثر در رشد و شکوفایی بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی، و خدماتی و.... است. و می توان نقش بسزایی در پویایی ادامه حیات و فعالیت آنها که اساس و شالوده تحولات هدفمند پی ریزی تفکرات نوین، افزایش آگاهی و اصلاح سیاستهای کلی و اجرایی در نیل به اهداف تعین شده است داشته شده باشد. از این رو تعامل تفکرات سیاسی و اقتصادی در قالب اهداف مشترک و نظام مند نقش تعیین کننده ای در تثبیت نظام های اقتصادی دارد که به صورت های گوناگون در سیستم های فعال کشور تأثیر می گذارد در این زمینه باید توجه داشت که برنامه ریزی و تلاش در جهت تحقق اهداف تدوین شده نقطه عطف و موقعیت ها بوده و پویایی و حرکت مستمر جوامع زاییده تفکر مدون و تحول گرای آن جامعه است. بی تردید شناخت جایگاه هر بخش سازمان... نیازمند درک درست و شناخت فراگیر از موقعیت زمانی و شرایط حاکم بر آن همراه با اولویت های حرکت در مسیر توسعه پایدار و برقراری امنیت تولید است. تلاش بی وقفه و پشتکار و خستگی ناپذیر به منظور تطبیق با برنامه های جدید و هماهنگی با اجزای راهبردها و فرصت های پیشرو، راهکار بنیادی برای حفظ رقابت و انجام وظایف محسوب می شود که در برنامه های تحول دست یافتنی است.

آزمون و ارزیابی ماشین های کشاورزی

آزمون ماشین های کشاورزی ساخت داخل و خارج از لحاظ تطبیق با استاندارد های ملی و بین المللی بر روی نمونه های تولیدی یکی از ضرورت های توسعه مکانیزاسیون است. آزمون ماشین های ساخت داخل با توجه به سیاست های حمایت از سازندگان داخلی باید مورد توجه جدی قرار گیرد. یکی از دلایل رغبتی کشاورزان را می توان کیفیت پایین ادوات و عدم حصول نتیجه لازم در بکارگیری این ادوات دانست. برای انتخاب و خرید ماشینهای کشاورزی توجه به دو مسله عمده، ضروری و تعیین کننده است که در تله نگرفتن هر یک از موارد یا هر دوی آنها ممکن است باعث هدر رفتن سرمایه، به موقع انجام نشدن کار و مشکلات دیگر شود.

این دو مورد عبارت اند از:

1_ انتخاب اندازه ی مناسب ماشین که دارای ظرفیت بهینه برای انجام عملیات مورد نظر باشد.

2_انتخاب بهترین نوع ماشین از میان ماشین های موجود با توجه به عوامل مختلف پس از آنکه اندازه و ظرفیت ماشین مورد نیاز مشخص شده است.

بنابراین لازم است که مراکز آزمایش و ارزیابی ادوات کشاورزی در هر استان یا منطقه تحت نظر کارشناسان مجرب ایجاد شده و بر تولید ادوات کشاورزی به طور مستقیم نظارت داشته تا کاربران ماشین ها به استفاده از ادوات هر چه بیشتر راغب شده. وزمینه توسعه مکانیزاسیون فراهم گردد.

چگونگی مکانیزاسیون کشاورزی قبل از اصطلاحات اراضی درایران

حدودا تا قبل از سال 1342شمسی نظام حاکم بر کشاورزی یک نظام ارباب رعیتی بود. در این نظام مالک و مباشر او، واسطه های بین دولت و رعیت و عامل اجرای طرحهای دولت بودند. طی این دوره اولین تراکتور برای مدرسه عالی فلاحت وارد ایران شد ( 1308)در سال 1316اولین طرح مکانیزاسیون ایران پی ریزی شد که در این طرح تغییرات معینی در رابطه با اداره املاک دولتی و موقونات صورت گرفت و برنامه هایی جهت اعمال ماشین در کشاورزی مد نظر قرار گرفت. و با وجود اینکه با این طرح پایگاه اقتصادی اجتماعی رعایا تغییر بنیادی پیدا نکرد، ابتدا کمی باعث پیشرفت در کشاورزی شد. به هرحال به علت وقوع جنگ جهانی دوم این طرح متوقف گردید، پس از جنگ این طرح با واردات تراکتورو ادوات برای شخم و دیسک زدن و برنامه هایی جهت اعمال ماشین در کشاورزی ادامه یافت. در کل اهداف دولت و سیاست های آن در بخش کشاورزی خصوصا در این دوره و نیز دردوره های بعد ایجاد شرایطی برای پذیرش اجتماعی ماشین در کشاورزی و سعی در توسعه روند استفاده از آن بود. درهر حال اکثر مزارع کشور از استاندارد لازم جهت انجام عملیات مکانیزه بر خوردار نیستند. زمین های کشاورزی به دلایلی ازجمله تقسیم زمین بین فرزندان زارع به قطعات کوچک تری تقسیم شده و یا در جاهای مختلف قرار دارند. این مورد ازدو جنبه قابل بررسی است. اول آنکه وقتی زمین های کشاورزی به قطعات کوچک تر تقسیم می شوند تکنولوژی مناسب جهت استفاده از ادوات در این مزارع وجود ندارد. به عنوان مثال تراکتورها، کمباین ها و سایر ادواتی که در کشور تولید و یا از خارج وارد می شود ادواتی هستند که استفاده از آنها در مزارع بزرگ صرفه اقتصادی دارد.درمورد تراکتوردرسال های اخیر تراکتورهایی کوچک تولید شده است ولی ساخت ادوات متناسب با اندازه زمین در بین سایر ماشین ها عمومیت ندارد. این مسئله باعث می شود که در مزارع یا از ادوات کشاورزی استفاده نشود و یا اگر مورد استفاده قرار می گیرد ادواتی باشند که متناسب با اندازه زمین نیست که باعث هدر رفتن انرژی در واحد سطح می شود.

تکنولوژی متناسب با نوع منطقه و مزرعه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده که علاوه بر مکانیزه کردن مزارع و مزیت های مرتبط بر آن صرفه اقتصادی را نیز به دنبال داشته و به نوبه خود یکی از جذابیت های توسعه مکانیزاسیون است. بنابراین برنامه ریزی در انتخاب مناسب ادوات در یک مزرعه جهت پیشبرد اهداف مکانیزاسیون از اهمیت ویژه ای برخوردار است در این زمینه باید الگوی استفاده از تراکتور و سایر ماشین ها از نظر تعداد و ظرفیت مناسب با سطح مزرعه نظر قرار گرفته و همکاری مناسبی با هم داشته باشند.

تکنولوژی و تعامل آن در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

بد نیست که نگاهی به وضعیت مکانیزاسیون کششین و واحد تولید تور و نقش ماوان در مزرعه ای داشته باشیم آنگاه بهتر می توان در تعامل بین تکنولوژی بومی و نوین در ارتباط با مکانیزاسیون کشاورزی اظهار نظر کرد. بر کسی پوشیده نیست که همانطوری که ماشین های سی ان سی در صنعت موجب انقلاب صنعتی شدند تراکتور با حضور در مزرعه انقلاب کشاورزی شد تکنولوژی ازدید بیولوژیکی اصلاح بذر و تولید بذر با قوه نامیه ی بالاتر و از طرفی از دید مکانیکی و ابزارهای کشاورزی سبب شدند که کشورهای پیشرفته با وجود اشتغال کمتر در بخش های کشاورزی عملکردهای چندین برابر در تولید مواد غذایی را داشته باشند و علاوه بر نیاز خود با صادرات محصولات سودهای هنگفتی را نصیب خودشان کنند. متاسفانه در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه با وجود اشتغال چند برابر هنوز نتوانسته اند در محصولات استراتژیک به استقلال برسند. ماشینی با دستاورد توان و سرعت بالا و ایجاد سهولت و اشتغال آفرینی سبب تولید محصول بیشتر با نهاده کمتر می شود.

از مزایای مکانیزه شدن مزارع کشاورزی می توان به موارد زیر اشاره کرد. و با بکارگیری آنها تحقق اهداف کمی و کیفی حاصل خواهد شد.

  • 1) کاهش هزینه تولید
  • 2) اصلاح اراضی
  • 3) جایگزینی نیروی انسانی و دامی
  • 4) کاهش ضایعات محصول
  • 5) مقابله آفات و بیماری ها

بررسی راهکارهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

علی رغم اهمیت بسیار زیاد فناوری ماشینی در کشاورزی سیاستهای دولت در سال های گذشته باعث عرضه نا مناسب ماشین آلات به بخش کشاورزی شده است. میزان تزریق ماشین آلات به بخش کشاورزی در سال های گذشته نه تنها باعث تحقق نیافتن برنامه های مکانیزاسیون بخش شده بلکه جوابگوی میزان استهلاک ماشین آلات نیز نبوده است این وضعیت کاهش ضریب مکانیزاسیون گردیده و کشاورزان را مجبور به استفاده از ماشین آلات مستهلک و فرسوده کرده است. همچنین رشد قیمت ماشین آلات کشاورزی بیشتر از رشد شاخص قیمت تضمینی محصولات کشاورزی بوده است. البته علی رغم موارد ذکر شده طی سال های گذشته درجه مکانیزاسیون در عملیات زراعی افزایش یافته است که این نشان دهنده نقش کنونی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی درتوسعه کشاورزی است. در ایران در چندین دهه گذشته ماشین آلات کشاورزی وارد مراحل مختلف عرصه تولید شده و جزء لاینفک ساختار کشاورزی گردیده است ولیکن در سال های گذشته تامین ماشین آلات کشاورزی با مشکلات و فراز و نشیب های بسیاری مهم چون عرضه نامتناسب ماشین آلات کشاورزی و با نیاز بخش کشاورزی و آثار منفی این مسئله بر پیکره بخش روبرو بوده است. همچنین طرز استفاده از ماشین های کشاورزی یک عامل مهم در پیشبرد اهداف مکانیزاسیون به شمار می رود که در این ارتباط سطح سواد کشاورزان قابل توجه می باشد.

در این مورد کشاورزان به سه مورد تقسیم می شوند:

1) کشاورزی که فقط از ادوات و ماشین های کشاورزی استفاده کرده و به علت کمی سواد و عدم آموزش لازم بهره برداری بهینه از دستگاه و ادوات نمی کند.

2) کشاورزانی که اطلاعات کمی در استفاده صحیح و تنظیم ادوات دارند.

3) کشاورزانی که اطلاعات آنها در مورد کاربرد صحیح ادوات در حد کافی است که متاسفانه تعداد آنها کم است و جزء کشاورزان پیشرو طبقه بندی می شود. گرچه بیش از یک قرن از پیدایش تراکتور گذشته است ولی به طور کلی می توان که در خلال جنگ بین المللی اول بود که برای نخستین بار نیروی حرکتی خود را به دست آورد و در پی جنگ جهانی دوم به عرصه کشاورزی معرفی شد دلیل در هر یک از دو دوره گفته شده عبارت از نیاز روزافزون به مواد غذایی و الیاف گیاهی بوده که با تعداد کمتری کارگر کشاورزی به دست اید.

بررسی اقتصادی و اجتماعی مکانیزاسیون کشاورزی ایران

درحال حاضر حرکت کلی کشورها به سمت توسعه و پیشرفت و نیل به استقلال، رابطه مستقیمی با تولیدات کشاورزی دارد. در بیشتر کشور ها ابتدا کشاورزی رشد کرده و سپس درصنعت کشور، شده اند. از طرفی بالا بردن سطح کمی وکیفی تولیدات بدون مکانیزه کردن کشاورزی امکان ندارد. امروزه قسمت اعظم کشاورزی ایران مکانیزه نیست. متاسفانه تا وجود تأکید بیشتر مجریان طرح های کلان اقتصادی به این واقعیت که کشاورزی باید محور توسعه باشد در حد گفتار باقی مانده وعدم تحقیق پیش بینی افزایش ضرایب مکانیزاسیون سبب بروز مشکلات جدی تر شده است.

یکی از شاخصهای بسیار مهم که به بررسی کیفی مکانیزاسیون می پردازد سطح مکانیزاسیون است. این شاخص در واقع مجموع کل توان کشش موجود در کشور به کل سطح زیر کشت فعال می باشد.

واحد این معیار اسب بخار بر هکتار می باشد. نکته مهم آن است که با افزایش سطح مکانیزاسیون عملکرد در واحد سطح نیز باید یک روند افزایشی نسبی داشته باشد و این یکی از بحران های موجود مکانیزاسیون کشور ماست و متاسفانه شاهد آن هستیم البته برخی پارامترها مانند حاصلخیزی خاک مرغوبیتی زمین نیز دخیل هستند که نباید از آنها چشم پوشی نمود به عبارتی کاربرد صحیح ماشینها تناسب تکنولوژی آن ماشین با منطقه و شرایط اقلیمی رعایت مبانی این نیاز به برنامه ریزی جهت گیری و تصمیم گیری درست با توجه به بافت های زراعی کشور را می طلبد که هر کدام دارای تنوع گوناگون حتی بافت اقتصادی و اجتماعی هستند.

دلایل عدم توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در کشور ایران

استفاده از ماشین در عرصه تولیدات کشاورزی واژه ای که حدود 50 سال است در بخش کشاورزی کشور مطرح است و وزارت فلاحت یا کشاورزی فعلی در سال 1332 با به تصویب رساندن اساس نامه بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی سنگ بنای یکی از شرکتهایی را گذاشت که بتواند چنین امری را در عرصه کشاورزی کشور سامان دهد.

به موازاتی تأسیس این شرکت که با سرمایه اولیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به منظور افزایش تولیدات کشاورزی صورت گرفت. طبعا" کشاورزی سنتی می رفت که تغییرات اساسی باید پاسخگوی محصولات کشاورزی مور نیاز مردم با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و با بهره گیری از ماشین باشد. چرا که تا آن روز عملیات کشاورزی با روشهای سنتی چون شخم با گاو جفت و برداشت با دست انجام می شد منابع آب هم صرفا" از قنات بود و یا چشمه ها و رودخانه های فصلی کشت غالب مملکت هم به دلیل خشک بودن اکثر سرزمین ما از نظر بارندگی معطوف به کشت دیم بود.

ایجاد اولین کارخانه تراکتور سازی در تبریز که با مونتاژ تراکتورهای در قدرت 45-60 است توسط وزارت صنایع در دهه چهل همراه با واردات ادوات ابتدایی مانند گاوآهن، دیسک، تریلر و فاروئربه منظور عملیات کاشت و واردات انواع تراکتورهای متوسط و سنگین توسط بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی و تأسیس و راه اندازی تعمیرگاههای ثابت و سایر در مراکز استانها و استخدام کارشناسان خارجی برای انتقال دانش و تکنولوژی ماشینهای وارداتی و غیره از اقداماتی بوده برای این دگرگونی الزامی می نمود.

پس از اصلاحات ارضی در سال 41 وزارت کشاورزی با ایجاد شرکتهای تعاونی و تولید و سهامی زراعی در مراکز استانها برای سامان دهی مکانیزاسیون با اعزام کارشناسان و متخصصان داخلی و خارجی پی زمینه انتقال مکانیزاسیون و فرهنگ سازی در بهره برداری بهینه از زمینهای یک پارچه را کلیه عملیات زراعی آن (کاشت، داشت، برداشت) با ماشین انجام می شد و در دستور کار قرار داد.بانکهای تخصصی کشاورزی موظف گردیدند که برای خرید ماشین آلات مذکور وام های کم بهره در اختیار کشاورزان صاحب زمین قرار دهند که بعد از اصلاحات اراضی از غالب خوش نشینی و رعیتی خلاصی یافته و صاحب زمین شوند.

مشکلات خاص و عام مکانیزاسیون در یک دید کلی کشاورزی ما نو پاست و در همه زیر ساختها نیاز به تعمق دارد. اما دربخش مکانیزاسیون مشکلاتی که وجود دارند عبارتند از:

1_دقت در تناسب و انتخاب ماشین برای مناطق مختلف و کشت متفاوت به عبارتی اجرای تکنولوژی مناسب در هر منطقه

2_نبود تعمیر گاههای مجاز ماشین آلات کشاورزی و یا عدم دسترسی راحت به آنها در اقصی نقاط کشور

3_کمبود شرکتهای خدماتی تعاونی ماشینهای کشاورزی و عدم انسجام شرکت های موجود

4_کمبود قطعات یدکی و عدم نظارت دقیق بر نحوه ورود و توزیع و فروش آنها

5_نبود مراکز آموزش و تعلیم جهت کشاورزان به منظور تبادل تجربیات و استفاده بهینه از ماشین و ادوات

6_عدم تناسب قدرت اندازه و... ماشین با نوع عملیات انجام شده که معمولابه فرسودگی زود رس منجر می شود

7_عدم تحقیقات کاربردی جهت دست یابی به الگوی مکانیزه محصولات مختلف در شرایط متفاوت.

8_عدم داشتن تبحر بر اطلاعات فنی اولیه جهت کاربردی ماشین.

9_عدم توجه خاص به مکانیزاسیون در حد کلان که علاوه بر قرار دادن منابع ملی و مردمی کشاورزی را در رکورد باقی خواهد گذاشت.

مشکلات خاص عام مکانیزاسیون

از دیدگاه مقایسه ای می توان هزینه تعمیر نگهداری سالانه تراکتورهای چرخ لاستیکی در کشور آمریکا 12% ارزش ماشینی و هزینه تعمیر و نگهداری سالانه کمباین 5% ارزش ماشینی بوده است. مقایسه ارقام تعمیر و نگهداری سالانه انواع تراکتور و کمباین در ایران با ارقام مشابه در آمریکا نشان دهنده بالابردن هزینه تعمیرات و نگهداری در ایران است از دلایل عمده این وضعیت می توان به بالا بودن عمر ماشینها، وضعیت نامناسب خدمات پس از فروش، شامل سرویس گارانتی و خدمات تعمیرگاهی، کمبود و گرانی قطعات یدکی کیفیت نا مطلوب قطعات مورد استفاده و پایین بودن کیفیت تعمیرات است. بنابر این استفاده از ماشینهای فرسوده هزینه عملیات زراعی و ضریب لنگی ماشین را می افزاید ضمن اینکه ضریب کارکرد صحیح ماشین را می کاهد. واضح است که حاصل وضعیت فوق انجام نشدن به موقع عملیات کاشت، داشت و برداشت، کاهش کیفیت عملیات زراعی، افزایش ضایعات نهاده و محصول، افزایش هزینه عملیات زراعی و افزایش یارانه سوخت است.

بنابراین تحقق نیافتن برنامه های مکانیزاسیون در خصوص تامین نیروی محرک لازم علاوه بر این سبب می شود بسیاری از عملیات کشاورزی در زمان نامناسب و با کیفیت لازم انجام پذیرد افزایش هزینه های زراعی، افزایش ضایعات و کاهش عملکرد را نیز در پی خواهد داشت.

آینده، برنامه وتوسعه، مکانیزاسیون

تاریخ نشان داده است که فرایند برنامه توسعه مکانیزاسیون در حال پویایی است بدون اینکه هدفی غایی در پیش داشته باشد. تحت سیستم رقابتی تولید وتجارت آزاد هر تولید کننده ای باید به طور مداوم محصولات خود را اصلاح کرده و محصولات جدید را عرضه نماید تا اینکه سود آور بوده رشد کند و از قطعات عامل ماشین مجزا ودور می شود سیستم های هشدار دهنده و کنترل کننده های خودکار برای ماشینهای پیچیده اهمیت افزونتری پیدا می کنند. انجام خودکار برای ماشینهای پیچیده اهمیت بیشتری پیدا می کند. انجام خودکار عملیات زراعی شامل سیستم های راهنمای خودکار چیزی است در حد رویا.

با عرضه تراکتور های بزرگ تر و ادوات خاک باید برای کار در سرعتهای بالاتر طراحی شود یا سوای قدرت مالبندی مورد استفاده قرار گیرد تا اینکه کشش عامل محدود کننده ای نباشد. هنوز جای زیادی برای توسعه ابزارخاک ورزی پر راندمان یعنی ابزاری که برای ایجاد اثر مطلوب در خاک به انرژی کمتری در هکتار نیاز خواهند داشت خالی است.

باید به این نکته توجه داشت که کارخانه های سازنده تراکتور و موتور به مطالعات خود برای ساختن انواع جدید وسایل و همچنین توسعه مکانیزاسیون ادامه خواهند داد. تطبیق اقتصادی انواع معینی از ماشین ها با مزارع کوچک مساله ای است که قبل از مکانیزاسیون کامل کشاورزی ما نیاز به توجه بیشتری دارد. در بیشتر مزارع سطح زیر کشت یک محصول به خصوص آن قدر کوچک است که تملک ادوات گرانقیمتی چون بسته بندی ها و مکعب سازهای علوفه پنبه چینها ماشین های برداشت گوجه فرنگی و از این قبیل را توجیه نمی کند.

با به کارگیری مکانیزاسیون و پرورش نیروی متخصص در این امر، افزایش ضریب بهره وری از منابع و نهادهای ادوات، افزایش کمی و کیفی بسته و یا بسیار محدود است. و ضرورت دارد با توجه به اهداف از قبیل تعیین شده، نیروی کار آمد بیشتری به چرخه مکانیزاسیون پیوسته و آن را سریع تر به گردش در آورند.

برای بهینه شدن برنامه توسعه مکانیزاسیون چندین پیشنهاد ارائه می شود:

1_اولین راه حل که سابقه زیادی درمحافل علمی دارد یکپارچه کردن زمینهای کوچک کشاورزی است. بدیهی است با افزایش سطح زیر کشت، عملکرد ماشینها در مزرعه بهتر شده و راندمان کار بالاتر خواهد رفت. هم اکنون به دلیل کم بودن سطح زیر کشت در بیشتر نقاط کشور خرید ماشینها مقرون به صرفه اقتصادی نیست.

2_تأسیس و گسترش شرکتهای ماشینهای کشاورزی و ارائه خدمات گارانتی و تعمیرات و نظرات کارشناسی برای رفع نیاز کشاورزان. از طرفی با در اختیار داشتن ادوات فنی در چنین شرکتهایی نیاز کار متخصصان این بخش بیشتر احساس شده و علاوه بر اشتغال، به عمق مفید دستگاهها افزوده می شود.

3_تامین نقدینگی مورد نیاز صنایع مرتبط با بخش مکانیزاسیون و اختصاص اعتبارات بانکی متناسب با سقف تولیدات هر واحد دست اندر کار مکانیزاسیون.

4_بسط زنجیره جهانی مکانیزاسیون کشاورزی، مباحث تکنیکی و کاربردی در این بخش پیوسته در حال تحول است وظیفه دولت و متخصصین این رشته است که همگام با توسعه فن آوری در جهان، در این راستا حرکت کرده و گام بردارند.

5_اینترنت یکی از ابزار مهم و قابل دسترسی بین مراکز تولید علم با مراکز اجرایی است.آموزش از راه دور و ارائه راه حل مختلف در زمینه مکانیزاسیون مزارع، طریقی است که می تواند هم برای متخصصین و هم برای زارعین بسیار مفید واقع شود.

6_تشکیل یک شورای عالی مکانیزاسیون که مصوب از دیگر بخشها براساس قوانین مصوب، عهده دار حل مسائل و ایجاد هماهنگی های لازم بین کلیه بخشهای مربوطه باشد.

7_ارائه الگوی مکانیزاسیون برای انواع کشت های مختلف و تناسب اندازه ماشین با واحد تولیدی.

8_برگزاری هر ساله نمایشگاه بین المللی ماشینهای کشاورزی و ارائه و شناخت ادوات مختلف.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>