اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

درخت سیب

در آب و هوای معتدل نتیجه مطلوب می دهد در کلیه ارضی عمل می آید ولی در خاک های شنی رسی یا رسی شنی نتیجه بهتری می دهد در اراضی خیلی مرطوب شاخ و برگ این درخت رشد زیاد نموده و باعث نقصان میوه می گردد فاصله بین درختان از یکدیگر حدود 5 تا 7 متر است تکثیر این درخت به وسیله پیوند صورت می گیرد. پایه از سیب دیگر نتیجه بهتری خواهد داد. نوع پیوند اسکنه لوله ای و شکمی است ولی شکمی بهتر است دقت در امر هرس درخت سیب عینا" مانند هرس درخت گلابی است.

کشاورزی

کاشت، داشت و برداشت سیب

خصوصیات درخت سیب:
Rosaceae خانواده: روزاسه
Malus جنس: مالوس
.68، 58، و تعداد کرومزوم های آن متفاوت 34 x= عدد پایه ی کروموزمی آن: 17
رشد آن در مناطق سرد معتدل با نیاز سرمایی متوسط
خنثی، جزء میوه های دانه دار.: pH، خاک مناسب: رسی شنی حاصلخیز
جوانه ها در درخت سیب: چوب، گل، انتظار، خفته
گل ها منظم و مجتمع دارای: 5 کاسبرگ، 5 گلبرگ به رنگ سفید یا صورتی، 6 تا 4 تخمک و
تخمدان و پرچم های زردرنگ، مضربی از 5 را دارند.

انواع واریته های سیب:
واریته های خارجی: گونه های زرد لبنانی، گونه های قرمز لبنانی، گونه های جین هاردی،
گونه های کلارک، ( واریته های خارجی متداول در ایران: رد و گلدن دلیش)
واریته هلای ایرانی: گلاب اصفهان، گلاب شیراز، گلشاهی، زرد مشهد و حیدرزاده تبریز.
Mustus.Var ,chardon.Var ,Estiva.Var: واریته های مقاوم

کشاورزی

پایه های سیب:
1) پایه های بذری: واریته ی آلمانی، واریته ی فرانسوی
ارقام مالینگ، (EM1-EM 2) پایه های غیر بذری که شامل: ارقام ایست مالینگ ( 100
(MM101-M مرتون( 115
2
راه های ازدیاد و تکثیر سیب:
الف) خزانه کاری:
انتخاب بذر، انتخاب محل خزانه

عوامل ضروری و مؤثر در خزانه کاری:
آفتاب گیر بودن محل، در حد متوسط بودن بافت خاک و غنی بودن از نظر مواد آلی، داشتن
20 عمق خاک زراعی، خصوصیات تهویه ای خاک، انتخاب زمین خزانه و عملی ات شخم و cm
کود دادن و...، کاشت بذر در خزانه(دستی، خطی، ردیفی)
ب) قلمه کاری:
اهمیت قلمستان: تسریع میوه دهی، ایجاد پایه های یکنواخت، احداث قلمستان در اراضی
شیب دار.
ج) بذرکاری
د) کاشت پاجوش
طرح و ایجاد باغ میوه:
عوامل مؤثر در طراحی باغ:
خصوصیات بیولوژیکی در خت سیب خصوصیات اکولوژی منطقه، عوامل اقتصادی، خصوصیات
خاک منطقه.

اقدامات لازم جهت احداث باغ:
1) آماده سازی زمین، 2) تهیه ی نقشه ی زمین، 3) تسطیح و توالی بندی
4) قطعه بندی، 5) خیابان کشی 6) کود دادن قبل از کاشت، 7) حفر چاه و کانال کشی و
تعیین نوع آبیاری 8) حصارکشی 9) احداث باد شکن: درختان بادشکن مناطق سردسیری (
3
تبریزی، بید، افرا، چنار، اقاقیا)، درختان بادشکن مناطق معتدله ( سرو، کاج، بلوط، نوعی
زالزالک، توس و توت)

کشاورزی

کاشت:
1) طرح ریزی و تهیه ی نقشه ی درختکاری:
الف) تعیین سمت شمال در کاغذ نقشه برداری با علامت پیکان
ب) ترسیم نقشه ی زمین با مقیاس مناسب
پ) قلمه بندی با اشکال هندسی با توجه به عوارض زمین، خاک و ابعاد زمین.
ت) تعیین مسیر خیابان ها با طول و عرض معین در نقشه.
ث) تعیین محل چاه در نقشه به وسیله دایره ی کوچک هاشور خورده و مشخص کردن مسیر
کانال با ابعاد معین و مسیر حرکت آب در کانال به وسیله ی پیکان.
ج) تعیین روش کاشت هر قطعه و مشخص نمودن فاصله خطوط و ردی فها
چ) حصار زمین باید مشخص و محل کاشت بادشکن تعیین شود.

بقیه عوامل موثر در تهیه نقشه:
- مقیاس نقشه، مساحت کل زمین، مساحت و روش کاشت قطعه ها، فاصله کشت
درختان و ردیف ها، تعیین نوع میوه هر قطعه، طول و عرض خیابان ها و تعیین نوع
آبیاری.
عوامل مؤثر در تعیین فاصل هی بین درختان:
رشد و نمو درخت، شدت وضعیت نور خورشید، نوع خاک، ارزش اقتصادی، نوع پایه، نوع هرس
5 متر) - ( فاصله ی مناسب برای درخت سیب 7
4
روش کشت درختان مشخص می شود:
انواع روش های کشت: الف) روش مربع ب) روش کشت مستطیلی ج) روش لوزی د) روش 6
گوش
-3 تهیه چاله جهت کاشت درخت:
الف) کندن گودال ب) مخلوط کردن خاک گودال با کود دامی و شیمیایی دیر جذب، پ) عمق
70-80 ت) در خاک های سنگین گودال بزرگ تر و در خاک های سب ک گودال cm گودال
کوچک تر است.

 عملیات انتقال نهال از خزانه تا محل اصلی:
الف) انتخاب نهال برای کشت ب) کندن نهال از خزانه ج) بسته بندی نهال ها د) حمل و نقل
نهال ها
ه) آرایش ریشه و) عمل پرالیناژ
- مشخصات عمومی یک نهال سالم: الف) قوی و شیره دار ب) صاف و بدون هر گونه شکستگی
2 سال - و آفت زدگی و پژمردگی پ) نهال از پایین چند شاخه نباشد ت) سن مناسب انتقال 3

پس از پیوند زدن
- نکات مهم حین کاشت نهال: الف) سمت درختکاری ب) عمق کاشت پ) باد ت) پر
کردن گودال ت) آبیاری و هرس پس از انتقال نهال
عملیات لازم بلافاصله بعد از کاشت نهال:
قیم زدن، هرس اولیه، آبیاری
داشت:

مراحل مختلف عملیات داشت:
الف) آبیاری: کرتی یا غرقابی، طشتکی، نشتی، بارانی، قطره ای،
5
ب) کود دادن: روش کود دادن به اطراف درخت، موازی با انتهای تاج درخت، روش کود دادن
به اطراف درخت به صورت کندن چاله، روش کود دادن با ماشین کودپاش، روش محلول پاشی،
روش مصرف کود با آبیاری، تزریق کود شیمیایی در خاک
- انواع کود ها: کود های معدنی یا شیمیایی و کو دهای آلی یا طبیعی.
کود های آلی شامل کود دامی و کود گیاهی (کود سبز)
پ) شخم پای درختان ت) از بین بردن علف های هرز ث) هرس ج) پیوند
چ) تنک کردن گل و میوه.

آفات مهم درخت سیب:
1) کرم سیب
2) لیسه سیب
3) پروانه فری
4) سپردارواوی سیب
5) کنه قرمز اروپایی
6) کنه دو نقطه ی درختان میوه
مبارزه با این آفات معمولاً از طریق مبارزه ی شیمیایی و استفاده از سموم فسفره انجام می شود.

 بیماری های درخت سیب:
الف) بیماری های قارچی: پوسیدگی های ریشه، لکه سیاه درختان، سفیدک سطحی سیب،
پوسیدگی طوقه سیب ناشی از قارچ مونیلیوز شکوفه های سیب یا بیماری مومیایی میوه ی
سیب، پوسیدگی میوه ی سیب،
بیماری میلدمومی سیب، پوسیدگی خاکستری سیب، کلوسپوریوز سیب، بیماری دودی سیب،
پوسیدگی آبی سیب یا پنی سیلیوم سیب، تریکوسپوریوز سیب،
6
ب) بیماری های باکتریایی: آتشک درختان سیب
پ) بیماری های ویروسی ناشی از میکوپلاسما: کائوچویی یا نرم شدن چوب درختان سیب،
موزائیک سیب، ازدیاد غیر طبیعی شاخه و برگ درخت.
ت) بیماری های فیزیولوژیک سیب: زبری پوست سیب، بیماری ها و جراحات سیستم ریشه ای،
بیماری لکه تلخ سیب.

کشاورزی

برداشت:
سرعت عمل در مرحله ی برداشت تابع نوع میوه ی برداشت شده، وضع بازار مصرف و نگهداری
میوه هاست.

روش های برداشت:
الف) چیدن با دست ب) برداشت مکانیکی ج) تکان دادن با دست د) برداشت رایانه ای ( برای
مکان های محدود با سیستم های کاشت داربستی).
- عملیات پس از برداشت:
1) جدا کردن مواد زائد از محصول 2) درجه بندی محصول از نظر سالم بودن، رسیده بودن،
( ریزی و درشتی، تحویل به کارخانه 3) سرد کردن مقدماتی 4) استفاده از مواد شیمیایی 5
علامت گذاری روی بسته
عملیات قبل از حمل و نقل: بسته بندی
اهداف بسته بندی: بهداشتی نمودن محصولات، آسان تر شدن قیمت گذاری و فروشی
محصولات، در پی داشتن رونق بازار و درآمد بالاتر.
7
بعد از بسته بندی عملیات حمل و نقل و نگهداری و انبارکردن سیب ها د ر سردخانه انجام
می شود...

مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>